Заявка на торговельну марку № m201502133 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201502133: екомікс
(210)
Номер заявки
m201502133
(220)
Дата подання заявки
19.02.2015
(731)
Заявники

Василишина Таїса Василівна;
###, м. Київ, вул. Б. Гмирі ###, кв. 162 (UA)

(750)
Адреса для листування

Карі Р.І.;
А/с ###, м. Київ, 03191 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет [посередництво]; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; адміністративне обробляння замовлення на купівлю; записування повідомин (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; допомога в керуванні справами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; допомога у комерційному або промисловому керуванні; агентства комерційного інформування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу [дерева] на пні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); фахове консультування щодо підприємництва; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; допомога у комерційному або промисловому керуванні; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; публікування рекламних текстів; рекламування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; аналізування собівартості; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; складання звітів про стан рахунків; збирання статистичних даних; обробляння текстів; написання рекламних текстів; телевізійне рекламування; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; наймання [прокат] торговельних автоматів; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; послуги щодо фотокопіювання; комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів (крім транспортування) та інформації щодо послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; яке дозволяє зручно купувати та/або замовляти товари чи послуги,; в тому числі: у аптеках,; ветеринарних аптеках,; супер (мега) маркетах,; торгових центрах,; торгових мережах магазинів оптової чи/або роздрібної торгівлі,; з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки