Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m201603562 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201603562: комікс темні русалки; конкурс; постер; winx; магія; інформаційний партнер показу-журнал вінкс клаб. поринь у неймовірні пригоди разом з феями вінкс
(210)
Номер заявки
m201603562
(220)
Дата подання заявки
24.02.2016
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Ділова, ###, корп. ###, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; канцелярські роботи; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; інформування ділове; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; комп'ютеризоване ведення справ; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; прогнозування економічне; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; репродукування документів; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника