Заявка на торговельну марку № m200514932 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200514932: твоя натали
(210)
Номер заявки
m200514932
(220)
Дата подання заявки
05.12.2005
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Димитрова, ###, корп. ###, м. Київ, ###, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Коваль М. П.;
А/с 47, м. Київ, 205, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: друкарська продукція, друковані видання, друковані видання періодичні, журнали, газети, книги, проспекти рекламні 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки