Заявка на торговельну марку № m201001247 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201001247: viva!; ани лорак; для полного счастья не хватает ребенка
(210)
Номер заявки
m201001247
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Димитрова, буд. 5, корп. 10 А, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них; що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побу гоні; повари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладая (крім меблів); навчальні матеріали (крім апараіурп); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифт; друкарські кліше; авторучки; адресні машини; адресні пластинки до адресних мамин; адресні штампи, нечаікн; акварелі (картини); альбоми; альманахи; арифметичні таблиці; архітектурні макети; атласи; ііанпі паперові; білети; біологічні зрачки для мікроскопії) (навчальним матеріал); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; бульбашкове пластмасове омакованпя; палки ю друкарських машинок; валки малярні; вбиральний папір; вдруковники (пристрої для вдруковування) дл кредитних карток, неелектричні; верстатки; вивіски папероиі або картонні; вивіски, таблички паперові або картонні; вітання друкові (друковані); викрійки для шиття одягу; викрійки для шиття плаття; вимочки; впмочнпкп (прес-пап'є) - вимпели паперові; витпральне знаряддя канцелярське; втиральні шаблони; внтирачкп письмових дощок; відривні календарі; віск для моделювання, крім зубнпчого (стоматологічного); віск запечатувальннй (сургуч); віскозні листи обгорткові; вітальні листівки, вугільні олівці; газети; гальваностереотипи; гектографи; географічні карти; герби (паперові печатки); гігієнічний папір; гістологічні зразки для навчання; глобуси земної кулі; горшечниці (вмістннки па квіті; ті іортики) паперові; готовальні; гравіювальні дошки; гравюри; графічні зображення; і рафічні репродукції; і рафічпі роботи друкові (друковані); гумки (шнуру) канцелярські; гумки витпральні; декелі друкарських машинок петекстильпі; дитячі нагрудники паперові; дитячі підгузки паперові або целюлозні (однорл юв'п; дитячі серветки паперові або целюлозні (одноразові); діаграми; дощечки (планшети) з затис качками конторські; друкарська продукція; друкарське полотно нетекстильне; друкарське устаткованії; неремісне канцелярське; друкарські кліше; друкарські машинки (електричні або пеелектричні); друкарські пробільники; друкарські шрифти; друкові (друковані) видання; естампи; етикетки, крім тканинних; сіпальні смужки (книжкових оправі; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; загіечатувальптіі віск (сургуч); запечатувальпі облатки; запечатувальні пристрої канцелярські; записники; записники канцелярські; зап'ястні тримачі письмового приладдя; затискачі для карток покажчиків; злі не кач і ми ручок; воложувачі для прогумованих поверхонь (канцелярські); зволожувачі канцелярські; знаряддя їм дернування (оздоблювання) книжкових оправ; зошити для малювання; зошити лля писання або креслення; зразки почерків; інформаційні бюлегні; канові цідила (фільтри) паперові; календарі; кадсндарі-довілнпкп; калька паперова; калька іканинна; камені літографські; канцелярське приладдя і об; та; тдя крім меблі; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярські товари; карти; карти географічні; карти морські; картини обрамовані або необрамовані; картинки; картки; картон; картон з деревної маси па канцелярські потреби; картонні вироби; картонні тубуси; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; квитки; клавіші друкарських машинок; клеї (природні) па канцелярські або побутові потреби; клеї (рослинні) на канцелярські або побутові потреби; клеї на канцелярські або побудові поірссп; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; клейковина (клен природний) на канцелярські або побудові погреби; клейстер крохмальний на канцелярські або побутові потреби; клейстер па канцелярські або побутові погреби; книги; книги головні; книги записів; книжки; кнопки канцелярські; кнопки креслярські; комікси (друковані видання); конверти канцелярські; копіювальний папір; копіювальним папір канцелярський; копіювальні голки креслярські; коробки картонні або паперові (шабаїурп); коробочки па штампи, печатки; косинці креслярські; котки до чорнильних стрічок; крейда лі тої рафська; крейда розмічальна; креслярське приладдя; креслярські дошки; креслярські інструменти; креслярські косинці; креслярські лекала; креслярські пера; креслярські рейсшини; кульки, пакети паперогі; ламінатори документів (конторські пристрої); липкі смуги на канцелярські або побутові потреби; ліпи і сірічкп на канцелярські або побутові потреби; листи целофанові обгорткові; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; літери (шрифти друкарська); літографії; літографічні мистецькі твори; лііогр; <і>; ькі кам; чіі; макет архітектурні; малюнки; малюнки перевідні; малярні валки; мапи і географічні); мішки (конверти, горбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки па сміття паперові або плаетмасої і; мпожидіпі апарат, множпльні пристрої іа машини; мольберти; музичні вітальні листівки; набирільні дошки (друкарські); набнральні столи (друкарські); навощений папір; навчальні матеріали, крім прп; іаііь, апаратів; наклепки канцелярські; палички, крім тканинних; напалькп канцелярські; ножі для паперу канцелярські; ножі фальцювальні канцелярські; носовики (хусточки носові) паперові; нумерувальні апарати; обгортки канцелярські; обгортковий папір; обкладинки канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові картки канцелярські; олеографії; олівці; олівці автоматичні; олімпі грифельні; офорти; офортні (гравіювальні) голки; пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; палітри для художники; паптографи| креслярські; паперові банні; паперові стрічки; паперові стрічки або картки лля записування комп'ютерних програм; пап'є-маше; папір; папір в аркушах канцелярський; папір для електрокардіографів; папір пя реєстру вальних приладів; папір з деревної маси; папір навощений; папки на папери; пастелі (олівці); пелюшки паперові або целюлозні (одноразові); пенали; пера канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; пергаментний папір; перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); перочистки; печатки; печаткові подушечки; письмова крейда; письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмовий папір; письмові блокноти; письмові грифельні дошки; письмові інструменти; гіперіоні набори канцелярські; письмові петлі; підгузки дитячі паперові або целюлозні і одноразові); підручники; підставки для рук художникам; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під карафи паперові; підставки під пивні кухлі; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; пластикові розтяжні плівки для пакування; пласімасн для ліплення; пластмасові плівки обгорткові; плівки пластикові розтяжні для пакування; пляшкове опаковання паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; повідомні лпегп канцелярські подрігнпоьачі паперу канцелярські; покажчики; полотно на картини; полотно па оправи книжкові; портрети; посадити на чорнила; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; прес-пап'є (вимочннки); пробійники; канцелярські; прогумоване полотно на канцелярські потреби; прогумовані стрічки канцелярські; проспекти рекламні; рахувальні таблиці; реглетп; реєстраційні журнали; реєстраційні картки канцелярські; с і ри; рейсшини креслярські; репродукції графічні; риб'ячий клей на канцелярські або побутові потреби; різаки для паперу канцелярські; розклади надруковані; розмічальна крейда; розподільники лш кпх сіріт; ж канцелярські; ручки до штампів, печаток; ручкн перові; ручні етикеткувальні пристрої; ручні маркувальні пристрої; ручні наличкувальиі пристрої; рушники паперові; світивий папір (вплокопії (синьки); серветки косметичні паперові; серветки паперові або целюлозні дитячі (одноразовії; серветки паперові тля ініманпл гриму; серветки столові паперові; сигарні кільця; скальковппн; скатерки столові паперові; с кобн; щипальні канцелярські; скобозшивальпі пристрої канцелярські; скорозшизь (на папери); сксроскріпн (їм папери); скребачки канцелярські; скриньки на канцелярські товари; скріпки канцелярські; с перфоровані картки до жакардових ткацьких верстатів; срібний папір; сталеві літери; сталеві пера; стеатит (крейда кравецька); столова білизна паперова; столові підставки паперові; столові серветки паперові; стрижні до кулькових ручок; стрічки паперові; таблиці арифметичні; таблиці рахувальні; таці (підноси) для сортування і рахування грошей (монет); таці (підноси) па листи; теки на папери; тканини на книжкові оправи; і рапспарапти канцелярські; графарети; трафарети канцелярські; трафарети на малювання; тримачі тля чекових книжок; гуалетпип напір; губуси картонні; туші; указки неетекгропні; фарби в коробках (шкільне приладдя); фігурки, статуетки із пап'є-маше; фільтри (цідила) паперові кавові; фільтрувальний (цідильний) напір; фільтрувальні (цідильні) матеріали паперові; фотогравюри; фотографії; франкувальні машини; хромолітографії; хуап папір (для китайського малювання іа писання); циркулі креслярські; | цифри друкарські; часописи (періодичні видання); чашечки для розводінпя акварельних фаро; чорнило; | чорнило для виправляння (геліографія); чорнильне полотно до машин, що репродукуюті документи; чорнильниці; чорнильні печаткові подушечки; чорнильні пластини то множп; іьних апаратів чорнильні прилади; чорнильні стрижні; чорнильні стрічки; чорнильні стрічки ю комп'ютерних принтерів; чотирикутні лінійки; чотки; чохли на викройки; шабатури (картонні або паперові коробки); шабатурки і (картонні або паперові коробки); шаблони; шаблони канцелярські; швацька крейда; шкільне приладдя канцелярське; шкільні дошки; шпури на книжкові оправи; шрифти друкарські (цифрові і буквові); штампи; штампи, печатки адресні; щітки малярні 

Інші торговельні марки цього власника