Заявка на торговельну марку № m200510155 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200510155: счастливые родители
(210)
Номер заявки
m200510155
(220)
Дата подання заявки
06.09.2005
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Коваль М. П.;
А/с 47, м. Київ, 205, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, які включені до 16 класу, в тому числі: друкарська продукція; друковані видання; друковані видання періодичні; журнали; газети; книги; проспекти рекламні 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 132966 (заявка m200914399): у счастливых родителей - счастливые дети; у щасливих батьків - щасливі діти
*132966 m200914399