Заявка на торговельну марку № m201220748 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201220748: рыбы; телец; овен
(210)
Номер заявки
m201220748
(220)
Дата подання заявки
29.11.2012
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Димитрова, 5, корп. 10 А, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Артисти-виконавцІ (Керування справами); Аукціонний продаж; Бухгалтерський облік; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; Виставки (Влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; Відповідачі телефонні (Послуги -) для відсутніх абонентів; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Газети (Передплачування -) [посередництво]; Готелі (Керування справами в -); Громадська думка (Визначання -); Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Довідки ділові; Документи (Множення -); Допомога в керуванні справами; Досліджування ділове; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння -); Записування повідомин; Засоби комунікації (Представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Звіти про стан рахунків (Складання -); Зв'язок з громадськістю (Послуги щодо -); Зразки (Розповсюджування -); Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Інформування ділове; Канцелярські машини і обладая (Наймання [прокат] -) *; Керування (Допомога у комерційному або промисловому -); Керування (Дорадча допомога в діловому -); Керування (Комерційне -) ліцензуванням товарів І послуг для інших; Керування комп'ютерними файлами; Керування справами (Допомога в -); Керування справами (Консультування щодо -); Керування справами (Поради щодо налагоджування і -); Керування справами артистів-виконавців; Керування справами в готелях; Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Комерційне або промислове керування (Допомога у -); Комерційне інформування (Агентства -); Комерційне керування ліцензуванням товарів І послуг для інших; Комплектування штату працівників; Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до -); Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] Інформації -); Консультації для споживачів (Комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів]; Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Ліс [дерево] на пні (Оцінювання -); Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування -); Манекенники (Послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; Машинописні роботи; Множення документів; Написання рекламних текстів; Обробляння (Адміністративне -) замовлень на купівлю; Обробляння текстів; Огляд преси (Послуги щодо -); Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; Оформляння вітрин; Оцінювання вовни; Оцінювання ділове; Оцінювання лісу [дерева] на пні; Перевіряння рахунків [аудит]; Передплачування газет [посередництво]; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Перенаймання приміщень; Підприємництво (Фахове консультування щодо -); Платіжні документи (Готування -); Податкові декларації (Складання -); Послуги з порівнювання цін; Послуги з розміщування рекламних матеріалів; Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; Послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Послуги секретарів; Послуги стенографістів; Пошук спонсорів; І Ірацевлаштовування (Служби -); Представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; Прогнозування економічне; Промислове керування (Допомога у комерційному або -); Психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; Публікування рекламних текстів; РадІорекламування; Реклама поштою; Реклами (Наймання [орендування] місця на -); Рекламний час на засобах інформування (Наймання -); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (Наймання [прокат] -); Рекламні матеріали (Оновлювання, коригування та удосконалювання -); Рекламні матеріали (Розповсюджування -); Рекламні смуги (Готування -); Рекламні тексти (Написання -); Рекламні тексти (Публікування -); Рекламування; Рекламування через комп'ютерну мережу; Розвідування ділове; Роздрібний продаж (Представляння продуктів через засоби комунікації з метою -); Розклеювання афіш, об'яв; Розміщування об'яв поза приміщеннями; Розповсюджування зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Собівартість (Аналізування -); Споживачі (Комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів]; Сприяння продажеві [посередництво]; Стан рахунків (Складання звітів про -); Статистичні дані (Збирання -); Текст (Обробляння -); Тексти (Написання рекламних -); Телевізійне рекламування; Телекомунікаційні послуги (Передплачування -) для інших; Телефонні відповідачі (Послуги -) для відсутніх абонентів; Торговельні автомати (Наймання [прокат] -); Упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат] -); Фотокопіювання; Штат працівників (Комплектування -); Штат працівників (Консультування щодо -); Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; Ярмарки (Влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Інші торговельні марки цього власника