Заявка на торговельну марку № m200712537 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200712537: зупинись на цікавому!
(210)
Номер заявки
m200712537
(220)
Дата подання заявки
31.07.2007
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Димитрова, 5, корп. 10 А, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; друкарська продукція; друковані видання; друковані видання періодичні; журнали (періодичні видання); реєстраційні журнали; газети; книги; проспекти рекламні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Інші торговельні марки цього власника