Заявка на торговельну марку № m200704942 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200704942: ку-ку; ky-ky
(210)
Номер заявки
m200704942
(220)
Дата подання заявки
28.03.2007
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»;
Вул. Димитрова, ###, корп. ###, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; аналізування використовності нафтових родовищ; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази данних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн в оформлянні і тер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування геологічне; експертування нафтових родовищ; забезпечування охорони авторських прав; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); концертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо комп'ютерної техніки: ліцензування інтелектуальної власності; метереологічне інформування; моделювання одягу; наземне знімання; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; оформляння образотворче; підводне досліджування; планування розвитку міст; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; прогнозування погоди; проектування будівельне; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розвідування геологічне; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн; топографічне знімання; хімічні аналізи 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 306275 (заявка m201926143): ky ct; ку ст; культурна столиця
*306275 m201926143
Свідоцтво торговельну марку № 279703 (заявка m201818378): b9ky; bky; в9ку; вку
*279703 m201818378
Свідоцтво торговельну марку № 187999 (заявка m201308297): ку-ку-ру-ку; кукуруку; ky-ky-py-ky
*187999 m201308297
Свідоцтво торговельну марку № 168221 (заявка m201201890): су; ск; cy; ck; kvk; ky; ку
*168221 m201201890
Свідоцтво торговельну марку № 168037 (заявка m201215736): куб; бизнес центр; ky6; ку6
*168037 m201215736
Свідоцтво торговельну марку № 168036 (заявка m201215735): куб; ку6; ky6
*168036 m201215735
Свідоцтво торговельну марку № 156942 (заявка m201106538): kou yi k.y; ky; ку; к.у
*156942 m201106538
Свідоцтво торговельну марку № 99268 (заявка m200710024): ky-ky; ку-ку
*99268 m200710024
Свідоцтво торговельну марку № 93464 (заявка m200619932): bcky; bc ky; вску; вс ку
*93464 m200619932