Свідоцтво на торговельну марку № 159757 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 159757 (заявка m201114489): prezenta
(111)
Номер свідоцтва
159757
(210)
Номер заявки
m201114489
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.09.2021
(220)
Дата подання заявки
14.09.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2012, бюл. № 15/2012
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 03027

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні касові машини (банкомати); банківські платіжні картки магнітні або кодові; видання електронні завантажні; електронні оповіщальні дошки; засоби обробляння інформації та комп'ютери; картки кодові магнітні; кредитні (виплатні) картки магнітні або кодові; магнітні носії інформації; механічні вивіски; оптичні вироби; оптичні носії інформації; перемикальні щити; розпізнавальні картки магнітні; комп'ютерні пристрої; програмний статок (записаний) для комп'ютерів; комп'ютерні програми (записані); комп'ютерні пристрої і програмний статок (записаний) для кодування; ключі шифрування; цифрові сертифікати; цифрові підписи; програмний статок (записаний) для безпечного зберігання даних та відновлювання і передавання конфіденційної інформації користувачів, що використовується особисто користувачами, банківськими та фінансовими інститутами; пристрої для зчитування даних з карток; програмний статок (записаний) для взаємодії мікропроцесорів з терміналами та пристроями зчитування; телекомунікаційне обладнання; термінали для здійснення торгових операцій (трансакцій) і комп'ютерні програми (записані) для передавання,; відображення і зберігання трансакцій,; ідентифікації і інформування,; що використовуються в фінансових послугах,; банківській сфері і телекомунікаційній промисловості; радіоприлади для ідентифікації частот (транспондери); електронні апарати для перевіряння справжності видаткових карток, банківських карток, кредитних карток, дебетових карток та платіжних карток; торговельні автомати 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції (послуги); випускання цінних паперів, банківських платіжних карток, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; внутрішні та міжнародні платежі; переказування грошей; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо інвестування; інформування і консультування щодо банківських операцій; інформування про зміни біржового курсу; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касові та обмінні операції (фінансові послуги); касове фінансове обслуговування; керування активами; керування активами інвестиційних фондів; керування інвестиціями; керування фінансове; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредитування під заставу; купування на виплат (в кредит); митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; обмінювання грошей; обслуговування за виплатними картками; обслуговування за пластиковими банківськими картами і дорожніми чеками; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги за дебетовими картками; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучання фінансування; послуги у поручництві; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; послуги щодо забезпечування кредитними картками, дебетовими картками, видатковими картками та послуги щодо карток з закладеним лімітом коштів, що належать до 36 класу; банківські послуги щодо дистанційних платежів; банківські послуги щодо зберігання коштів в електронних гаманцях; послуги щодо електронних платежів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 152880 (заявка m201103878): индэкс-банк
*152880 m201103878
Свідоцтво торговельну марку № 82547 (заявка m200604539): са; calyon; corporate and investment bank; credit agricole group; сл
*82547 m200604539
Свідоцтво торговельну марку № 69713 (заявка 20040606704): калион банк украина; каліон банк україна; calyon bank ukraine
*69713 20040606704
Свідоцтво торговельну марку № 61911 (заявка 20040606702): са; сл; calyon; corporate and investment bank
*61911 20040606702
Свідоцтво торговельну марку № 152881 (заявка m201103879): indexbank
*152881 m201103879
Свідоцтво торговельну марку № 61910 (заявка 20040606701): ca; са; сл; каліон
*61910 20040606701
Свідоцтво торговельну марку № 59058 (заявка 2004033131): clic
*59058 2004033131
Свідоцтво торговельну марку № 152879 (заявка m201103875): індекс-банк
*152879 m201103875
Свідоцтво торговельну марку № 201633 (заявка m201324077): автосенсація
*201633 m201324077
Свідоцтво торговельну марку № 104493 (заявка m200701647): calyon; са; сл; credit agricole cib; сів
*104493 m200701647
Свідоцтво торговельну марку № 30822 (заявка 2000094150): копілка
*30822 2000094150
Свідоцтво торговельну марку № 226048 (заявка m201516319): drivecard
*226048 m201516319
Свідоцтво торговельну марку № 152876 (заявка m201103871): індустріально-експортний банк
*152876 m201103871
Свідоцтво торговельну марку № 61909 (заявка 20040606700): са; сл; каліон; комерційний та інвестиційний банк; ca
*61909 20040606700
Свідоцтво торговельну марку № 61908 (заявка 20040606699): ca; са; сл; калион; коммерческий и инвестиционный банк
*61908 20040606699
Свідоцтво торговельну марку № 61686 (заявка 2004033130): копилка
*61686 2004033130
Свідоцтво торговельну марку № 61907 (заявка 20040606698): са; сл; калион; ca
*61907 20040606698
Свідоцтво торговельну марку № 109805 (заявка m200719898): са; каліон; ca; credit agricole cib; сів
*109805 m200719898
Свідоцтво торговельну марку № 152877 (заявка m201103873): индустриально-экспортный банк
*152877 m201103873
Свідоцтво торговельну марку № 152878 (заявка m201103874): industrial export bank
*152878 m201103874
Свідоцтво торговельну марку № 82548 (заявка m200604540): optim clic; ортім
*82548 m200604540
Свідоцтво торговельну марку № 61912 (заявка 20040606703): calyon; са; сл
*61912 20040606703
Свідоцтво торговельну марку № 97376 (заявка m200713385): preferta
*97376 m200713385
Свідоцтво торговельну марку № 268206 (заявка m201718263): весь банк саме для вас
*268206 m201718263

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 195746 (заявка m201321223): karpatskyi prezent
*195746 m201321223
Свідоцтво торговельну марку № 88432 (заявка m200716896): prezent
*88432 m200716896
Presenta
PREVENTA
PRESENTA
PRIAZENTA