Свідоцтво на торговельну марку № 61907 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 61907 (заявка 20040606698): са; сл; калион; ca
(111)
Номер свідоцтва
61907
(210)
Номер заявки
20040606698
(151)
Дата реєстрації знака
15.05.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
06.02.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.06.2014
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.06.2024
(220)
Дата подання заявки
29.06.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.05.2006, бюл. № 5/2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; сірий; червоно-пурпуровий;

(731)
Заявники

Акціонерне товариство «КАЛІОН БАНК УКРАЇНА»;
Вул. Володимирська, 23 А, м. Київ, 34, 01034 (UA)

(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 03027

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Л. Первомайського, 11, кв. 45, м. Київ, 23, 01023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; складання звітів про стан рахунків; керування комп'ютерними файлами; готування платіжних документів 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, в тому числі: аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; електронне переказування коштів; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; фінансове доброчинство; фінансове консультування; фінансування 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; видавання книжок (видавництва); навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 152880 (заявка m201103878): индэкс-банк
*152880 m201103878
Свідоцтво торговельну марку № 82547 (заявка m200604539): са; calyon; corporate and investment bank; credit agricole group; сл
*82547 m200604539
Свідоцтво торговельну марку № 69713 (заявка 20040606704): калион банк украина; каліон банк україна; calyon bank ukraine
*69713 20040606704
Свідоцтво торговельну марку № 61911 (заявка 20040606702): са; сл; calyon; corporate and investment bank
*61911 20040606702
Свідоцтво торговельну марку № 152881 (заявка m201103879): indexbank
*152881 m201103879
Свідоцтво торговельну марку № 61910 (заявка 20040606701): ca; са; сл; каліон
*61910 20040606701
Свідоцтво торговельну марку № 59058 (заявка 2004033131): clic
*59058 2004033131
Свідоцтво торговельну марку № 152879 (заявка m201103875): індекс-банк
*152879 m201103875
Свідоцтво торговельну марку № 201633 (заявка m201324077): автосенсація
*201633 m201324077
Свідоцтво торговельну марку № 104493 (заявка m200701647): calyon; са; сл; credit agricole cib; сів
*104493 m200701647
Свідоцтво торговельну марку № 30822 (заявка 2000094150): копілка
*30822 2000094150
Свідоцтво торговельну марку № 226048 (заявка m201516319): drivecard
*226048 m201516319
Свідоцтво торговельну марку № 152876 (заявка m201103871): індустріально-експортний банк
*152876 m201103871
Свідоцтво торговельну марку № 61909 (заявка 20040606700): са; сл; каліон; комерційний та інвестиційний банк; ca
*61909 20040606700
Свідоцтво торговельну марку № 61908 (заявка 20040606699): ca; са; сл; калион; коммерческий и инвестиционный банк
*61908 20040606699
Свідоцтво торговельну марку № 61686 (заявка 2004033130): копилка
*61686 2004033130
Свідоцтво торговельну марку № 109805 (заявка m200719898): са; каліон; ca; credit agricole cib; сів
*109805 m200719898
Свідоцтво торговельну марку № 152877 (заявка m201103873): индустриально-экспортный банк
*152877 m201103873
Свідоцтво торговельну марку № 152878 (заявка m201103874): industrial export bank
*152878 m201103874
Свідоцтво торговельну марку № 82548 (заявка m200604540): optim clic; ортім
*82548 m200604540
Свідоцтво торговельну марку № 61912 (заявка 20040606703): calyon; са; сл
*61912 20040606703
Свідоцтво торговельну марку № 97376 (заявка m200713385): preferta
*97376 m200713385
Свідоцтво торговельну марку № 268206 (заявка m201718263): весь банк саме для вас
*268206 m201718263
Свідоцтво торговельну марку № 159757 (заявка m201114489): prezenta
*159757 m201114489