Свідоцтво на знак № 82548 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 82548 (заявка m200604540): optim clic; ортім
(111)
Номер свідоцтва
82548
(210)
Номер заявки
m200604540
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
22.12.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
29.03.2016
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.03.2026
(220)
Дата подання заявки
29.03.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2007, бюл. № 15/2007
(731)
Заявники

Акціонерне товариство «КАЛІОН БАНК УКРАЇНА»;
Вул. Володимирська, 23 А, м. Київ, 34, 01034 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
Вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 27, 03027

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 27, 03027 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі: комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: відновлювання комп'ютерних баз даних; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо комп'ютерної техніки; обслуговування програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152880 (заявка m201103878): индэкс-банк
*152880 m201103878
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 82547 (заявка m200604539): са; calyon; corporate and investment bank; credit agricole group; сл
*82547 m200604539
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 69713 (заявка 20040606704): калион банк украина; каліон банк україна; calyon bank ukraine
*69713 20040606704
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61911 (заявка 20040606702): са; сл; calyon; corporate and investment bank
*61911 20040606702
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152881 (заявка m201103879): indexbank
*152881 m201103879
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61910 (заявка 20040606701): ca; са; сл; каліон
*61910 20040606701
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 59058 (заявка 2004033131): clic
*59058 2004033131
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152879 (заявка m201103875): індекс-банк
*152879 m201103875
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201633 (заявка m201324077): автосенсація
*201633 m201324077
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104493 (заявка m200701647): са; сл; сів; credit agricole cib; calyon
*104493 m200701647
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 30822 (заявка 2000094150): копілка
*30822 2000094150
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 226048 (заявка m201516319): drivecard
*226048 m201516319
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152876 (заявка m201103871): індустріально-експортний банк
*152876 m201103871
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61909 (заявка 20040606700): са; сл; каліон; комерційний та інвестиційний банк; ca
*61909 20040606700
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61908 (заявка 20040606699): ca; са; сл; калион; коммерческий и инвестиционный банк
*61908 20040606699
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61686 (заявка 2004033130): копилка
*61686 2004033130
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61907 (заявка 20040606698): са; сл; калион; ca
*61907 20040606698
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 109805 (заявка m200719898): са; ca; сів; credit agricole cib; каліон
*109805 m200719898
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152877 (заявка m201103873): индустриально-экспортный банк
*152877 m201103873
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152878 (заявка m201103874): industrial export bank
*152878 m201103874
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 61912 (заявка 20040606703): calyon; са; сл
*61912 20040606703
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 97376 (заявка m200713385): preferta
*97376 m200713385
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 268206 (заявка m201718263): весь банк саме для вас
*268206 m201718263
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 159757 (заявка m201114489): prezenta
*159757 m201114489