Свідоцтво на знак № 201633 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201633 (заявка m201324077): автосенсація

201633

m201324077

10.07.2015

26.12.2023

26.12.2013

10.07.2015, бюл. № 13/2015

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
Вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004 (UA)

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
Вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004 (UA)

Сікачин Костянтин Володимирович;
А/с 150, м. Київ, 01042

Сікачин Костянтин Володимирович;
А/с 150, м. Київ, 01042 (UA)

 

Кл.9:

Автоматичні касові машини (банкомати); банківські платіжні картки магнітні або кодові; видання електронні завантажні; електронні оповіщальні дошки; засоби обробляння інформації та комп'ютери; кодові магнітні картки; кредитні (виплатні) картки магнітні або кодові; магнітні носії інформації; механічні вивіски; оптичні вироби; оптичні носії інформації; перемикальні щити; розпізнавальні картки магнітні; комп'ютерні пристрої; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні пристрої і програмний статок (записаний) для кодування; ключі шифрування; цифрові сертифікати; цифрові підписи; програмний статок (записаний) для безпечного зберігання даних та відновлювання і передавання конфіденційної інформації користувачів, що використовується особисто користувачами, банківськими та фінансовими інститутами; пристрої для зчитування даних з карток; програмний статок (записаний) для взаємодії мікропроцесорів з терміналами та пристроями зчитування; телекомунікаційне обладнання; термінали для здійснення торгових операцій (трансакцій) і комп'ютерні програми (записані) для передавання,; відображення і зберігання трансакцій,; ідентифікації і інформування,; що використовуються в фінансових послугах,; банківській сфері і телекомунікаційній промисловості; радіоприлади для ідентифікації частот (транспондери); електронні апарати для перевіряння справжності видаткових карток, банківських карток, кредитних карток, дебетових карток та платіжних карток 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; збирання статистичних даних; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; інвойсування; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; перевіряння рахунків (аудит); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; статистичне інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; реклама поштою; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; телевізійне рекламування; сприяння продажеві (посередництво); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції (послуги); випускання цінних паперів, банківських платіжних карток, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; внутрішні та міжнародні платежі; переказування грошей; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо інвестування; інформування і консультування щодо банківських операцій; інформування про зміни біржового курсу; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касові та обмінні операції (фінансові послуги); касове фінансове обслуговування; керування активами; керування активами інвестиційних фондів; керування інвестиціями; керування фінансове; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредитування під заставу; наймання (орендування) на виплат (в кредит); митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання послуг щодо отримування кредитів; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; обмінювання грошей; обслуговування за виплатними картками; обслуговування за пластиковими банківськими картами і дорожніми чеками; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги за дебетовими картками; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучання фінансування; послуги у поручництві; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; фінансові відраховування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; послуги щодо забезпечування кредитними картками, дебетовими картками, видатковими картками та послуги щодо карток з закладеним лімітом коштів, що належать до 36 класу; банківські послуги щодо дистанційних платежів; банківські послуги щодо зберігання коштів в електронних гаманцях; послуги щодо електронних платежів 

Схожі торговельні марки