Свідоцтво на знак № 116147 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 116147 (заявка m200808964): ticket; тіскет
(111)
Номер свідоцтва
116147
(210)
Номер заявки
m200808964
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.05.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
06.05.2018
(220)
Дата подання заявки
06.05.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2009, бюл. № 24/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники

Підприємство «АВІС»;
Площа Аеропорту, 36 А, селище Аерофлотський, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95491 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "АВІС";
Площа Аеропорту, 36 А, селище Аерофлотський, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95491 (UA)

(740)
Довірена особа

Самусевич Людмила Василівна;
А/с 1319, Головпоштамт, м. Сімферополь, 95000

(750)
Адреса для листування

Самусевич Людмила Василівна;
А/с 1319, Головпоштамт, м. Сімферополь, 95000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) вагонів; перевозіння суднами вантажів; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; наймання (орендування) гаражів; доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); залізничне перевозіння; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; зберігання (товарів) на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; наймання (прокат) інвалідних візків; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; пасажирське перевозіння; перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння подорожувальників; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; наймання (прокат) рефрижераторів; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; послуги таксі; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; туристські агентства (крім попереднього замовляння готелів) 

Кл.41:

Навчання в академіях; атестування (освіта); парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування; інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); дозвілля (забави, розваги); інформування щодо дозвілля; дресирування тварин; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці (зоопарки); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; обслуговування казино; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; обслуговування кінотеатрів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; обслуговування в клубах здоров'я; знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; нічні клуби; наймання (прокат) стадіонного обладдя; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; освіта; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; пансіони, школи-інтернати; послуги перекладачів; наймання (прокат) підводного споряддя; попереднє замовляння місць на видовища; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); служба новин; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; наймання (прокат) театральних декорацій; телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.43:

Бази туристські; послуги барів; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; замовляння тимчасового житла; мотелі; наймання (прокат) наметів; обслуговування таборів туристських; пансіонати; наймання (орендування) приміщень на збори; надавання приміщень в таборах відпочинку 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 26811 (заявка 2001010432): авіс; abic; av; va
*26811 2001010432
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31872 (заявка 2001042505): av; va; abic; авіс; селянка
*31872 2001042505
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 39785 (заявка 2002021172): авіс; майонез; вінницький; abic
*39785 2002021172
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31076 (заявка 2001010431): чоррі
*31076 2001010431
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 52691 (заявка 2003099586): груша самураїв
*52691 2003099586
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31869 (заявка 2001042502): екстра; авіс; ekctpa; av; va; abic
*31869 2001042502
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43011 (заявка 2002043360): соккі; cokki
*43011 2002043360
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 77614 (заявка m200515498): авіс; abic; топлене; масельце; av; va
*77614 m200515498
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 89254 (заявка m200613138): біо; продукт; авіс; abic
*89254 m200613138
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 48568 (заявка 2003088635): корівка; kopibka
*48568 2003088635
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43010 (заявка 2002043359): abic; наше масло; авіс
*43010 2002043359
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 99045 (заявка m200706684): щедра хата
*99045 m200706684
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43055 (заявка 2002065028): новий дзвіночок
*43055 2002065028
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 93131 (заявка m200704293): корівка; вершкова; селянська; kopibka
*93131 m200704293
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31871 (заявка 2001042504): корівка; авіс; av; va; abic; kopibka
*31871 2001042504
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 65539 (заявка 2004032752): добрий квас
*65539 2004032752
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133504 (заявка m200912790): советьскій майонез; советскій
*133504 m200912790
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 93130 (заявка m200704292): kopibka; корівка; вершкова
*93130 m200704292
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 41538 (заявка 2002054258): гейзер
*41538 2002054258
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 32728 (заявка 2001074085): трафік
*32728 2001074085
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31075 (заявка 2001010430): шипс
*31075 2001010430
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 93129 (заявка m200704291): корівка; вершкова; ніжна; kopibka
*93129 m200704291
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 181123 (заявка m201222104): майонез вінницький
*181123 m201222104
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 83085 (заявка m200603667): вершкова казка
*83085 m200603667
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 52378 (заявка 2003077233): лідниковий період
*52378 2003077233
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 31870 (заявка 2001042503): av; va; abic; люкс; авіс
*31870 2001042503
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 30743 (заявка 2000051952): авіс; справжній смак українського продукту; abic; av; va
*30743 2000051952
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43009 (заявка 2002043358): авіс; наш майонез; abic
*43009 2002043358
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133579 (заявка m200913893): abic; авіс дитяча
*133579 m200913893
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 53278 (заявка 2003044399): доярочка
*53278 2003044399
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114484 (заявка m200808963): infotravel
*114484 m200808963
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 77616 (заявка m200515500): шкварочка
*77616 m200515500
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 12443 (заявка 94124423)
*12443 94124423
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 50957 (заявка 2002119378): масло доярочки
*50957 2002119378
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 53759 (заявка 20031010472): майо
*53759 20031010472
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 67308 (заявка m200503364): авіс; abic; майо; каррі; kappi; ананасами; соус; av; va
*67308 m200503364
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 44938 (заявка 2002119377): масляна корівка
*44938 2002119377
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43056 (заявка 2002065029): фруктова; авіс; abic
*43056 2002065029
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 93132 (заявка m200704294): kopibka; корівка; вершкова; золота
*93132 m200704294
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43084 (заявка 2002075608): avis
*43084 2002075608
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 67307 (заявка m200503361): смаки даровані світом
*67307 m200503361
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 59192 (заявка 20040504772): масляний сніданок
*59192 20040504772
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 89253 (заявка m200613137): біопродукт авіс; abic
*89253 m200613137
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 32508 (заявка 2001031885): айпі
*32508 2001031885
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 52377 (заявка 2003077232): ісе-age; ісе age; ice-age; ice age
*52377 2003077232
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 77545 (заявка m200514765): масляна корівка гармонія здоров'я та смаку
*77545 m200514765

Схожі торговельні марки