Свідоцтво на знак № 138264 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 138264 (заявка m201100093): eticket; етіскет
(111)
Номер свідоцтва
138264
(210)
Номер заявки
m201100093
(151)
Дата реєстрації знака
26.04.2011
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
06.01.2021
(220)
Дата подання заявки
06.01.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.04.2011, бюл. № 8/2011
(731)
Заявники

ДОС САНТОС ФЕРРО АНТОНІО ХОСЕ;
Авеніда Герра Джанк'єро 20 Rc Dto 1000 -167 Лісбоа, Португалія (PT)

(732)
Власники

ДОС САНТОС ФЕРРО АНТОНІО ХОСЕ;
Авеніда Герра Джанк'єро 20 Rc Dto 1000 -167 Лісбоа, Португалія (PT)

(740)
Довірена особа

Хветкевич Андрій Євгенійович;
А/с 147, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Сервіс Онлайн», Фірстова І. С.;
А/с 147, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Послуги арбітрів; оглядання багажу для цілей безпеки; консультування щодо безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; наймання (прокат) вогнегасників; складання гороскопів; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; пошуки зниклих людей; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; нічна охорона; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; опікування домашніми тваринами; особиста охорона; розслідування особистого минулого; охорона цивільна; повертання втрачених речей; послуги пожежників; правниче досліджування; стеження за охоронною сигналізацією; послуги щодо судового процесу; супроводжування; послуги щодо усиновлювання; шлюбні агентства 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 285559 (заявка m201820538): party ticket; тіскет
*285559 m201820538
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 163156 (заявка m201107537): v-ticket; тіскет
*163156 m201107537
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 120620 (заявка m200821529): click ticket; тіскет
*120620 m200821529
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 116147 (заявка m200808964): ticket; тіскет
*116147 m200808964
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 72330 (заявка m200507188): ticket paradise; тіскет
*72330 m200507188
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 140030 (заявка m201008404): тетіс дихальні системи; tetic; стіс; ctic
*140030 m201008404
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 55379 (заявка 20031212759): етіс; etic
*55379 20031212759