Свідоцтво на знак № 37854 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37854 (заявка 2001096043): ecosoft

37854

2001096043

15.03.2004

27.04.2011

28.09.2011

28.09.2021

28.09.2001

15.03.2004, бюл. № 3/2004

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ЕКОСОФТ»;
Провул. Куренівський, 15, м. Київ, 73, 04073 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Л. Л.;
А/с 8, м. Київ, 107, 04107 (UA)

 

Кл.1:

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; адсорбенти; активоване вугілля для фільтрів; антискаланти; антинакипіни; аніонообмінні смоли; вугілля зактивоване; вода дистильована; діагностичні препарати, крім лікарських і ветеринарних; йонообмінники (хімічні речовини); йонообмінні смоли; катіонообмінні смоли; керамічні цідильні (фільтрувальні) матеріали подрібнені; коагулянти; моносферні смоли; омарганцьований пісок; очищальні препарати на промислові потреби; пом'якшувальні речовини для води; прояснювачі; сорбційні матеріали; смоли для фільтрів змішаної дії; спеціальні смоли для пом'якшування води, для часткового чи повного знесолення води, обробки конденсату, для особливо чистої води для електронної і атомної промисловості, харчових продуктів, фармакології, для обробки води; фільтрувальні матеріали для промислового виробництва напоїв; флокулянти; фільтраційні матеріали; хімікати для очищання (прояснювання) води; хімічні речовини для очищання води; хімічні реактиви, крім лікарських і ветеринарних; хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім лікарських і ветеринарних; цідильні (фільтрувальні) матеріали; штучні смоли необроблені 

Кл.6:

Дрібні металеві вироби; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; баки, балони, банки, бідони, резервуари, бочки, барила, ємності металеві для води; клапани водогінні металеві; вентилі металеві; промислові резервуари металеві; вмістища металеві для пакування; труби водопровідні, що належать до 6 класу; корпуси високого тиску з нержавіючої сталі для мембранних елементів і для обробляння води 

Кл.7:

Бурильне устатковання і оснащення для видобутку води; насоси, вентилі, що належать до 7 класу; водовідокремлювачі; змінні цідила (фільтри) до цідильних (фільтрувальних) машин; знегазівникі (деаератори) питної води; корпуси (деталі машин); мембрани насосів; регулятори тиску (деталі машин); регулятори для питної води, що належать до 7 класу; очисне устатковання; пристосування для очищання під високим тиском; ємності високого тиску з армованих пластмас; фільтри, фільтрувальні машини; фільтруючі пластини, змінні елементи для фільтрувальних машин; фільтрпреси; фільтри (деталі машин або двигунів); рулонні елементи для обробляння питної, водопровідної, промислової, стічної, морської води, води у фармакологічній промисловості; рулонні елементи для часткового зм'якшення води, для очищання ґрунтової води; нанофільтраційні елементи, що належать до 7 класу; мембранні елементи для зворотноосмотичних установок, використовуваних в процесах водопідготовки 

Кл.9:

Електричні, вимірювальні, контрольні (перевіряльні), наукові прилади та інструменти; апаратура, крім лікарської, для аналізування; ємності мірні; елементи керування і контрольні прилади до пом'якшувальних і фільтрувальних установок, до мембранних установок; діагностичні апарати нелікарські; дистилювальні апарати на наукові потреби; дозувальні пристрої; збалансовувальні пристрої; комбіновані вентилі й елементи керування для зм'якшення води і для знесолення води; прилади для аналізування і діагностування, крім призначених на медичні потреби; покажчики рівня води; прилади для аналізування компонентного складу води; елементи керування і контрольні прилади для хімічного аналізу води; устатковання для діагностики і хімічного аналізу води; регулівні пристрої електричні; хімічні апарати і інструменти 

Кл.11:

Устатковання для водопостачання і на санітарно-технічні потреби; устатковання для обробляння води; стерилізатори для води; вмістища на воду під тиском; водозабиральне, водогінне, водорозподільче і водопостачальне устатковання; водопровідні установки; апарати, машини і устатковання для очищання води; устатковання для очищання стічної води; водом'якшівні апарати і устатковання; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; дезінфікувальні апарати; дистилятори; дистиляційні апарати; устатковання для знесолювання морської води; пристрої і апарати для фільтрування води; цідила (фільтри) для питної води; цідила (фільтри) (деталі побутового або промислового устатковання); устатковання для очищання (фільтрування); змінні побутові фільтри для комплексного доочищання питної води; змінні картриджі фільтрів для води; фільтри побутових і промислових установок; вугільні фільтри; мультимедійні механічні фільтри; органо-поглинаючі фільтри; УФ-фільтри знезаражуючі; Na-катіонитові і Н-катіонитові фільтри; нітрат-селективні фільтри для води; мембранні системи очищання води; корпуси високого тиску для обробляння води; регенеруючі системи очищання води; системи очищання і кондиціонування води; системи комплексного очищання побутової води; побутові і промислові системи зворотного осмосу та нанофільтраційні системи очищання води; блокові установки очищання води для промисловості; устатковання підготовки води для виробництва напоїв; фільтруючі, абсорбційні, іонообмінні, електрохімічні, зворотного осмосу і комбіновані побутові пристрої для очищання води; системи доочищання води; системи знезаражування питної води; сорбційні установки підготовки та очищання води для виробництва пива, лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв, дитячого харчування, автоматів готування кави, контурів охолоджування компресів, води для миття склотари, питної води, технічної води 

Кл.16:

Опаковання паперове або картонне; вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, поліетиленові або пластмасові для пакування; коробки картонні або паперові; друкована продукція; бланки; блокноти; брошури; буклети; видання друковані; довідники; інформаційні бюлетні; календарі; каталоги; наклейки, етикетки, що належать до 16 класу; плакати; проспекти рекламні; печатки; штампи; фільтрувальні паперові матеріали; фільтрувальний папір; фільтри паперові для кави; пластмасові матеріали для пакування 

Кл.21:

Фільтри побутові; кавові фільтри неелектричні 

Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: менеджмент у галузі бізнесу,; адміністративна діяльність у галузі бізнесу,; офісна служба,; імпортно-експортні агентства,; агентства комерційного інформування,; аналізування собівартості,; демонстрування товарів,; вивчання ринку,; досліджування в галузі бізнесу,; консультування фахове щодо підприємництва,; маркетингові досліджування,; оцінювання ділових операцій,; розповсюджування зразків,; систематизування інформації в машинних базах даних,; сприяння продажеві (посередництво),; допомога в керуванні справами щодо розробляння проектів і планів,; ділове інформування,; ділові довідки,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних щодо складу води в різних регіонах 

Кл.37:

Монтаж, гарантійне і сервісне обслуговування побутових і промислових установок очищання води; буравлення шпар; встановлювання, ремонт і технічне обслуговування бурильного устатковання, насосів і оснащення для видобутку води; встановлювання, ремонт і технічне обслуговування устатковання для обробляння води, водовідокремлювачів, водорозподільного устатковання, водозабірних пристроїв, водогінних установок, регуляторів для питної води; монтаж, підключення, технічне обслуговування і ремонт систем очищання води, устатковання для очищання питної води, фільтрувальних машин, фільтрів, пристроїв і апаратів для фільтрування води, елементів змінних для фільтрувальних машин; встановлювання і ремонт елементів керування і контрольних приладів для пом'якшувальних і фільтрувальних установок; монтаж, ремонт і технічне обслуговування устатковання для водопостачання, на санітарно-технічні потреби, стерилізаторів води, установок для пом'якшування води, установок для знесолення морської води; інформування щодо ремонту; встановлювання, ремонт і технічне обслуговування устатковання для діагностики і хімічного аналізу води; регенерація мембран; обслуговування і реконструкція сорбційних мембранних систем водопідготовки; встановлювання, обслуговування і регенерація всіх типів систем очищання води побутового і технологічного призначення; послуги служб регенерації йонообмінних і мембранних систем 

Кл.40:

Обробляння води; очищання води; інформування про системи і методи підготовки очищання води 

Кл.42:

Промислове і наукове досліджування і розробки; послуги дизайну; вивчання технічних проектів; інжиніринг; випробовування матеріалів; досліджування в бактеріології; досліджування в галузі хімії; досліджування і розробляння (для третіх осіб); комп'ютерний системний аналіз; контроль якості; прокат санітарно-технічного устатковання; промисловий дизайн; консультування фахове, крім підприємництва; технічні досліджування; аналізи хімічні; послуги лабораторій з проводіння хімічних аналізів складу води для приватних осіб і підприємств; інженерно-технічна експертиза; інженерні роботи конструкторські; комп'ютерне програмування; послуги фахівців в галузі хімії; досліджування води; аналіз компонентного складу води; розробляння систем очищання і кондиціонування води для систем побутового, питного і промислового водопостачання; розробляння наукомістких технологій очищання води; експертиза в області аналізу води; наукові досліджування в галузі очищання і кондиціонування води, адаптованих для специфічних умов різних регіонів; рекомендації з вибору оптимальних методів очищання води; фахове консультування з питань водопідготовки,; виробництва і встановлювання систем очищання води; створювання баз даних про склад води в різних регіонах 

Схожі торговельні марки