Заявка на знак № m201501740 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201501740: aquaset

m201501740

12.02.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ЕКОСОФТ»;
Вул. Дзержинського, 1 Ї, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ», юридичний департамент;
Вул. Дзержинського, 1 Ї, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати, машини і устатковання для очищання води; апарати, машини і устатковання промислові для очищання води; блочні промислові установки очищання води; вмістища на воду під тиском; водогінне, водозабиральне, водорозподільче устатковання; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; вугільні фільтри; дезінфікувальні апарати; дистилятори; дистиляційні апарати; змінні побутові фільтри для комплексного доочищання питної води; змінні картриджі фільтрів для води; корпуси високого тиску для обробляння води; мембранні системи очищання води; мультимедійні механічні фільтри; Na-катіонітові і Н-катіонітові фільтри; нітрат-селективні фільтри для води; органопоглинаючі фільтри; побутові і промислові системи зворотного осмосу та нанофільтраційні системи очищання води; пристрої для фільтрування води; регенеруючі системи очищання води; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; системи очищання і кондиціонування води; системи комплексного очищання водопровідної води; промислові системи комплексного очищання води; системи доочищання води; системи знезаражування питної води; сорбційні установки підготовки та очищання води; стерилізатори для води; устатковання для очищання (фільтрування) води; устатковання для очищання стічної води; водом'якшівні апарати і устатковання; знесолювальне устатковання для морської води; УФ-фільтри знезаражуючі; фільтраційні, абсорбційні, іонообмінні, електрохімічні, зворотного осмосу і комбіновані побутові та промислові пристрої для очищання води; фільтри (деталі) побутового і промислового устатковання; фільтри (цідила) для питної води; 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерна реклама в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування, планування і проведення спеціалізованих виставок та ярмарків для фахівців в галузі очищання води на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проведення різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, рекламних шоу і презентацій; ділове експертування; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами юридичних і фізичних осіб, які спеціалізуються в галузі побутового, комерційного і промислового очищання води; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітного устатковання,; пристроїв та апаратів для очищання, доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних про склад води в різних регіонах; імпортно-експортні агентства; послуги з імпорту-експорту різноманітного устатковання, пристроїв та апаратів для очищання, доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); фахове консультування щодо підприємництва; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів, в тому числі на інтерактивному сайті; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітного устатковання, пристроїв та апаратів для очищання, доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води (крім транспортування),; що дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; в фірмових магазинах або місцях спеціалізованого продажу; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам (посередництво); сприяння продажам різноманітного устатковання, пристроїв та апаратів для очищання, доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; статистичне інформування; створювання рекламних відеопрезентацій; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; шукання відомостей (інформації, даних) у комп'ютерних файлах для інших; 

Схожі торговельні марки