Заявка на знак № m201600719 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201600719: водомат

m201600719

20.01.2016

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ЕКОСОФТ» (UA)

Охромєєв Юрій Геннадійович (№ 465)

 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати, машини і устатковання для очищання води; апарати, машини і устатковання промислові для очищання води; блочні промислові установки для очищання води; вмістища на воду під тиском; водогінне, водозабиральне, водорозподільче устатковання; водоочищальне устатковання; водопровідні установки; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; вугільні фільтри для очищання води; дезінфікувальні апарати; дистилятори; дистиляційні апарати; змінні побутові фільтри для комплексного доочищання питної води; змінні картриджі фільтрів для води; корпуси високого тиску для обробляння води; мембранні системи очищання води; мультимедійні механічні фільтри; Na-катіонітові і Н-катіонітові фільтри; нітрат-селективні фільтри для води; фільтри для очищення води від органічних речовин; побутові і промислові системи зворотного осмосу та нанофільтраційні системи очищання води; пристрої для фільтрування води; регенеруючі системи очищання води; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; системи очищання і кондиціонування води; системи комплексного очищання водопровідної води; промислові системи комплексного очищання води; системи доочищання води; системи знезаражування питної води; сорбційні установки підготовки та очищання води; стерилізатори для води; устатковання для обробляння води, а саме: освітлення, знезараження, пом'якшення, опріснення, знезалізнення; устатковання для очищання (фільтрування) води; устатковання для очищання стічної води; водом'якшівні апарати і устатковання; знесолювальне устатковання для морської води; УФ-фільтри знезаражуючі; фільтруючі, абсорбційні, йонообмінні, електрохімічні, зворотного осмосу і комбіновані побутові та промислові пристрої для очищання води; фільтри (цідила) для питної води 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування, планування і проведення спеціалізованих виставок та ярмарків для фахівців в галузі очищання води на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проведеня різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, рекламних шоу і презентацій; ділове експертування; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами юридичних і фізичних осіб, які спеціалізуються в галузі побутового, комерційного і промислового очищання води; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітного устатковання,; пристроїв та апаратів для очищання,; доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних про склад води в різних регіонах; послуги імпортно-експортних агентств; комерційні послуги з імпорту-експорту різноманітного устатковання,; пристроїв та апаратів для очищання,; доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги щодо комерційної діяльності; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів, в тому числі на інтерактивному сайті; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітного устатковання,; пристроїв та апаратів для очищання,; доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води (крім їх транспортування),; що дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; фірмових магазинах або в місцях спеціалізованого продажу; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам (посередництво); сприяння продажам різноманітного устатковання,; пристроїв та апаратів для очищання,; доочищання і фільтрування води,; фільтрів для питної води,; фільтрів для води,; змінних картриджів фільтрів для води,; побутових і промислових систем зворотного осмосу для очищання води,; систем очищання і кондиціонування води,; систем знезаражування питної води,; устатковання і апаратів для пом'якшення води; статистичне інформування; створювання рекламних відеопрезентацій; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; шукання відомостей (інформації, даних) у комп'ютерних файлах для інших 

Схожі торговельні марки