Свідоцтво на знак № 133040 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133040 (заявка m200915564): ода; dr voda

133040

m200915564

27.12.2010

20.11.2019

20.11.2009

27.12.2010, бюл. № 24/2010

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «ЕКОСОФТ»;
Вул. Новокостянтинівська, 4 А, м. Київ, 04080 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати, машини і устатковання для очищання води; апарати, машини і устатковання промислові для очищання води; блочні установки очищання води для промисловості; вмістища на воду під тиском; водогінне, водозабиральне, водорозподільче і водопостачальне устатковання; водоочищальне устатковання; водоочищальне устатковання для промисловості; водопровідні установки; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; вугільні фільтри; дезінфікувальні апарати; дистилятори; дистиляційні апарати; змінні побутові фільтри для комплексного доочищання питної води; змінні картриджі фільтрів для води; корпуси високого тиску для обробляння води; мембранні системи очищання води; мультимедійні механічні фільтри; Na-катіонітові і Н-катіонітові фільтри; нітрат-селективні фільтри для води; органопоглинаючі фільтри; побутові і промислові системи зворотного осмосу та нанофільтраційні системи очищання води; пристрої і апарати для фільтрування води; регенеруючі системи очищання води; регулювальні і запобіжні пристрої для водогінного устатковання; системи очищання і кондиціонування води; системи комплексного очищання побутової води; системи комплексного очищання води для промисловості; системи доочищання води; системи знезаражування питної води; сорбційні установки підготовки та очищання води; стерилізатори для води; устатковання для обробляння води; устатковання для очищання (фільтрування) води; устатковання підготовки води для виробництва напоїв; устатковання для очищання стічної води; устатковання і апарати для пом'якшення води; устатковання для знесолювання морської води; УФ-фільтри знезаражуючі; фільтруючі, абсорбційні, іонообмінні, електрохімічні, зворотного осмосу і комбіновані побутові та промислові пристрої для очищання води; фільтри побутових і промислових установок; цідила (фільтри) для питної води 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фотореклама; банерна реклама в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, рекламних шоу і презентацій; ділове експертування; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітного устатковання для очищання і доочищання води, фільтрів для питної води; збирання інформації для комп'ютерних баз даних про склад води в різних регіонах; імпортно-експортні агентства; послуги з імпорту-експорту різноманітного устатковання для очищання і доочищання води, фільтрів для питної води; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітного устатковання для очищання і доочищання води,; фільтрів для питної води,; що дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; фірмових магазинах або в місцях спеціалізованого продажу; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережіі інтернет; видавничі послуги; видавництво газет, журналів, довідників, книжок, брошур; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, лекцій, дискусій, семінарів і симпозіумів, в тому числі в мережі інтернет і на персональних інтернет-блогах; влаштовування і проводіння брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтелектуальних та дозвільних конкурсів, вікторин, шоу, ток-шоу; готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; записування на магнітні і оптичні носії інформації; записування телевізійних роликів та програм; клуби за інтересами; майстер-класи; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; наймання (прокат) відеофільмів; написання текстів, крім рекламних; планування зустрічей (дозвільних); послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних, в тому числі в мережі інтернет і на персональних інтернет-блогах; послуги щодо цифрового зображання; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; проводіння культурно-масових, інформаційно-освітніх, розважальних та інформаційних заходів, крім рекламних; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, статей, нотаток в комп'ютерних мережах, в тому числі в персональних інтернет-блогах; служба новин; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні, документальні та розважальні; телевізійні і радіопередачі та програми, крім рекламних; телекоментування, радіокоментування та коментування через інтернет різноманітних подій; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; аналізування компонентного складу води; вивчання технічних проектів; випробування матеріалів; досліджування в бактеріології; досліджування в хімії; досліджування води; експертування; експертування щодо аналізу води; інжиніринг; інженерно-технічне експертування; інформування і консультування в персональному інтернет-блозі щодо проблем води в цілому, а також щодо якості та очищання води; контролювання якості; наукові досліджування в галузі очищання і кондиціонування води, адаптованих для специфічних умов різних регіонів; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; промисловий дизайн; послуги експертів у галузі якості, проблем і очищання води, в тому числі послуги віртуальних експертів; послуги лабораторії з проводіння хімічних аналізів складу води; послуги фахівців з хімії; проводіння дослідно-експериментальних робіт; пошук і розробляння нових технологій; розробляння систем очищання і кондиціонування води для систем побутового, питного і промислового водопостачання; розробляння наукомістких технологій очищання води; розміщування комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; надавання рекомендацій з вибору оптимальних методів очищання води; створювання баз даних про склад води в різних регіонах; технічні досліджування; технологічне консультування з питань очищання води