Заявка на торговельну марку № m201313480 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201313480: buildcontrol
(210)
Номер заявки
m201313480
(220)
Дата подання заявки
29.07.2013
(731)
Заявники

Котенко Віталій Юрійович;
Вул. Садова, ###, с. Старі Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07353 (UA)

(750)
Адреса для листування

Халаїм Ніна Олексіївна;
Вул. Ентузіастів, ###, кв. ###, м. Київ, 02154 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування -) [посередництво]; готелі (керування справами в -); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; документи (множення -); допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; засоби комунікації (представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; зразки (розповсюджування -); імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування (дорадча допомога в діловому -); керування комп'ютерними файлами; керування справами (консультування щодо -); керування справами (поради щодо налагоджування і -); комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації -); макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо -); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (розповсюджування -); рекламні смуги (готування -); рекламні фільми (створювання -); рекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві [посередництво]; телемаркетинг; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; вартість ремонту (визначання -) [фінансове оцінювання]; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла; житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; наймання (орендування) квартир; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (нерухомого майна); переказування електронне коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна); оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); надавання позик фінансових; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); страхове посередництво; довгострокове наймання (лізингування) ферм сільськогосподарських; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Інші торговельні марки цього власника