Заявка на торговельну марку № m201510398 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201510398: домофонд
(210)
Номер заявки
m201510398
(220)
Дата подання заявки
02.07.2015
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Білоусова Ніна Олексіївна;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 02154 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; електронні періодичні видання; електронні оповіщальні дошки; інтерфейси до комп'ютерів; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні програми [завантажний програмний статок]; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування [записані]; магнітні носії інформації; оптичні носії інформації; пристрої для обробляння інформації; програмний статок комп'ютерів записаний; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; комп'ютерні програмні додатки для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів]; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця: послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств]; послуги з фотокопіювання; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; оренда рекламного місця на веб-сайтах; надання ділової інформації через веб-сайти; надання інформації щодо вивчення ринку через веб-сайти; надання місця на веб-сайтах для реклами товарів і послуг; просування товарів і послуг для третіх осіб 

Кл.36:

Агентства із забезпечування житлом [квартирами]; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо нерухомого майна; визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами: забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; інформування щодо орендування житла [квартир]; інформування щодо орендування офісів [нерухомого майна]; оцінювання нерухомого майна; фінансове інформування 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформаційні агентства; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відсоконференцзв'язку; послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги; послуги гслеконференцзв'язку; потокове передавання даних] 

Кл.41:

Забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; інформування щодо відпочинку: інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; написання текстів, крім рекламних; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.42:

Електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання]; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів [сканування]; програмне забезпечення як послуга [saas]; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; художнє оформляння [промисловий дизайн]; художній дизайн; дизайн веб-сайтів; дизайн комп'ютерних сайтів; проектування і супроводження веб-сайтів для третіх осіб; створення та підтримка веб-сайтів для мобільних телефонів; надання для тимчасового використання незавантажних програмних додатків з доступом до них через веб-сайт 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки