Заявка на торговельну марку № m201216623 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201216623: reala
(210)
Номер заявки
m201216623
(220)
Дата подання заявки
24.09.2012
(731)
Заявники

Котенко Віталій Юрійович;
Вул. Садова, ###, с. Старі Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07353 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Халаїм Ніна Олексіївна;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 02154 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання грошових пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); страхове посередництво; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 323471 (заявка m202024143): select leaf tea; real taste; realtaste
*323471 m202024143
Свідоцтво торговельну марку № 323308 (заявка m202002505): realinvest
*323308 m202002505
Свідоцтво торговельну марку № 323141 (заявка m202023445): ho; real beer; но; нп
*323141 m202023445
Свідоцтво торговельну марку № 322727 (заявка m202020118): corporate real estate consultants; couderq&partners
*322727 m202020118
Свідоцтво торговельну марку № 321207 (заявка m202116257): 8к; real 8k resolution
*321207 m202116257
Свідоцтво торговельну марку № 321170 (заявка m202023232): axis real estate
*321170 m202023232
REAL DOME TECHNOLOGY
Свідоцтво торговельну марку № 318262 (заявка m202016990): mixed-use real estate; toronto kyiv
*318262 m202016990
UMBRELLA REAL ESTATE