Свідоцтво на торговельну марку № 188418 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 188418 (заявка m201313481): білдконтроль
(111)
Номер свідоцтва
188418
(210)
Номер заявки
m201313481
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.07.2023
(220)
Дата подання заявки
29.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2014, бюл. № 13/2014
(731)
Заявники

Котенко Віталій Юрійович;
Вул. Садова, ###, с. Старі Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07353 (UA)

(732)
Власники

Котенко Віталій Юрійович;
Вул. Садова, ###, с. Старі Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07353 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Халаїм Ніна Олексіївна;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 02154

(750)
Адреса для листування

Халаїм Ніна Олексіївна;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 02154 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання грошових пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками) щодо нерухомості, в тому числі: землі, цінних паперів; страхове посередництво; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки