Свідоцтво на знак № 163024 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 163024 (заявка m201208221): бухгалтер прав
(111)
Номер свідоцтва
163024
(210)
Номер заявки
m201208221
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
16.05.2022
(220)
Дата подання заявки
16.05.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2012, бюл. № 20/2012
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Тимофія Шамрила, 23, м. Київ, 04112 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Тимофія Шамрила, 23, м. Київ, 04112 (UA)

(740)
Довірена особа

Кожарська Ірина Юріївна;
А/с 83, м. Київ, 04210

(750)
Адреса для листування

Кожарська І. Ю.;
А/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Далекий зв'язок (телекомунікації); послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; телекомунікаційні послуги; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; пошта електронна; послуги щодо телеконференцій; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею 

Кл.41:

Влаштовування і проводіння семінарів, конференцій, колоквіумів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; заочні курси; навчання; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; практичне навчання 

Інші торговельні марки цього власника