Свідоцтво на знак № 107540 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107540 (заявка m200801752): ліга:закон класик

107540

m200801752

25.05.2009

04.02.2018

04.02.2008

25.05.2009, бюл. № 10/2009

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Т. Шамрила, 23, м. Київ, 04112 (UA)

Невинний Микола Якович

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; засоби обробляння інформації; комп'ютери; аудіовізуальні навчальні засоби; блокноти-комп'ютери; видання електронні завантажні; пристрої для відеозаписування; диски оптичні; записники електронні; звукозаписові носії; компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); блоки пам'яті комп'ютера; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютери малі переносні (дорожні) (портативні); комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); носії інформації електронні, магнітні та оптичні з записами баз даних та комп'ютерних програм 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; фотографії; канцелярські товари; навчальні матеріали (крім апаратури); альбоми; альманахи; брошури; буклети; видання друкові (друковані); вимпели (прапорці) паперові; відривні календарі; газети; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (часописи) (періодичні видання); записники; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; карти; каталоги; книги (книжки); періодичні видання друкові (друковані); письмове приладдя; письмове приладдя (набори); підручники; плакати; проспекти рекламні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; вкладання коштів; експертування податкове; посередництво у забезпечуванні житлом; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); оцінювання коштовностей; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); керування нерухомим майном; митне посередництво; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги щодо опікунства; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; дублювання комп'ютерних програм; експертування; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги арбітрів; консультування щодо безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); особиста охорона; розслідування особистого минулого; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; супроводжування; послуги щодо усиновлювання 

Інші торговельні марки цього власника