Свідоцтво на торговельну марку № 221463 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 221463 (заявка m201614833): corestone
(111)
Номер свідоцтва
221463
(210)
Номер заявки
m201614833
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2026
(220)
Дата подання заявки
08.07.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2017, бюл. № 1/2017
(731)
Заявники

Загорій Катерина Сергіївна;
Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(732)
Власники

Загорій Катерина Сергіївна;
Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(750)
Адреса для листування

БО "Фонд родини Загорій";
Провулок Рильський, ###, БЦ "Софія", м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; наймання (прокат) канцелярських машин і обладнання; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги з релокації для підприємств; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги служб працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, інформації щодо асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари за допомогою мережі інтернет; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 340810 (заявка m202116729): зв'язки важливі; звязки
*340810 m202116729
Свідоцтво торговельну марку № 245001 (заявка m201625896): corestone
*245001 m201625896
Свідоцтво торговельну марку № 246840 (заявка m201620540): ukrainian institute of fashion history
*246840 m201620540
Свідоцтво торговельну марку № 245308 (заявка m201620539)
*245308 m201620539
Свідоцтво торговельну марку № 246841 (заявка m201620541): український інститут історії моди
*246841 m201620541
Свідоцтво торговельну марку № 247965 (заявка m201615918): mediadesant
*247965 m201615918

Схожі торговельні марки

CORNERSTONE BUILDING BRANDS
Свідоцтво торговельну марку № 196836 (заявка m201321264): cornerstone
*196836 m201321264
Свідоцтво торговельну марку № 72682 (заявка m200511123): cornerstone
*72682 m200511123
CORATONE
Свідоцтво торговельну марку № 32011 (заявка 99082812): prestone
*32011 99082812
Свідоцтво торговельну марку № 166961 (заявка m201201373): skittles crazy cores
*166961 m201201373
Свідоцтво торговельну марку № 130574 (заявка m200911727): cores; kores; корес; корэс
*130574 m200911727
Свідоцтво торговельну марку № 130958 (заявка m200908807): firestone
*130958 m200908807