Свідоцтво на торговельну марку № 340810 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340810 (заявка m202116729): зв'язки важливі; звязки
(111)
Номер свідоцтва
340810
(210)
Номер заявки
m202116729
(151)
Дата реєстрації знака
06.12.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2031
(220)
Дата подання заявки
12.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
16.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.12.2023, бюл. № 49/2023
(731)
Заявники

Загорій Катерина Сергіївна;
Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(732)
Власники

Загорій Катерина Сергіївна;
Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Сократ Лтд», Пікалов Сергій Юрійович;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, медіа-акцій, промо-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій для громадських та політичних об'єднань (на комерційні або рекламні потреби); керування справами громадських об'єднань; менеджмент щодо влаштовування громадських заходів з метою визначення громадської думки; надавання адміністративної допомоги в керуванні громадськими проєктами; рекламно-інформаційна підтримка громадських програм; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з огляду преси; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; телевізійне рекламування. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; телевізійні передачі розважальні, в тому числі ток-шоу; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання розважальних програм з метою розміщування в мережі Інтернет; планування зустрічей (дозвільних); створювання розважальних програм у форматі інтерв'ю; створювання розважальних програм у форматі інтерв'ю для розміщення в мережі Інтернет; викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення круглих столів; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; інформування щодо освіти; влаштовування і проведення презентацій, брифінгів для преси, прийомів, свят, банкетів, фуршетів (крім забезпечування їжею та напоями), урочистостей, благодійних вечорів і благодійних акцій; влаштовування і проведення різноманітних заходів з метою співробітництва у сфері освіти, культури, науки; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; інформування громадськості в Україні та за її межами про міжнародні, економічні, політичні, соціальні відносини, в тому числі про реформування певних сфер соціального, економічного життя в країнах на культурні та освітні потреби; інформування громадськості про діяльність міжнародних організацій, органів влади, місцевого самоврядування на культурні та освітні потреби; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; інформування щодо розваг; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування виставок, вернісажів, фотовиставок, в тому числі в мережі Інтернет, на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; планування вечірок (розваги); практичне навчання (демонстрування); професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; фізичне виховування; надавання освітніх послуг щодо формування активної громадської позиції, які пов'язані з реформуванням соціально-економічного життя в країні. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 245001 (заявка m201625896): corestone
*245001 m201625896
Свідоцтво торговельну марку № 246840 (заявка m201620540): ukrainian institute of fashion history
*246840 m201620540
Свідоцтво торговельну марку № 245308 (заявка m201620539)
*245308 m201620539
Свідоцтво торговельну марку № 246841 (заявка m201620541): український інститут історії моди
*246841 m201620541
Свідоцтво торговельну марку № 247965 (заявка m201615918): mediadesant
*247965 m201615918
Свідоцтво торговельну марку № 221463 (заявка m201614833): corestone
*221463 m201614833