Свідоцтво на торговельну марку № 245001 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 245001 (заявка m201625896): corestone
(111)
Номер свідоцтва
245001
(210)
Номер заявки
m201625896
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.11.2026
(220)
Дата подання заявки
22.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2018, бюл. № 14/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; червоний;

(731)
Заявники

Загорій Катерина Сергіївна;
Вул. Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(732)
Власники

Загорій Катерина Сергіївна;
Вул. Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(750)
Адреса для листування

БО «ФОНД РОДИНИ ЗАГОРІЙ», Загорій Катерина Сергіївна;
Пров. Рильський, ###, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; репродукування документів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги служб працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари за допомогою мережі інтернет; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; навчання в академіях; атестування (освіта); послуги парків атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів, крім рекламних; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля (відпочинку); дресирування тварин; дубльований переклад; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; послуги звіринців (зоопарків); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; послуги казино (азартні ігри); послуги з каліграфії; послуги караоке; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; послуги кіностудій; послуги кінозалів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); мікрофільмування; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; послуги мюзик-холів; навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; послуги нічних клубів (розваги); служба новин (послуги репортерів); наймання (прокат) стадіонного обладдя; забезпечування устаткованням для відпочинку; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; пансіони, школи-інтернати; послуги перекладачів; прокат обладнання для підводного плавання; попереднє замовляння місць на видовища; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; послуги артистів з розважання; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; театральні каси (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних; фотографування; фоторепортажі (послуги фоторепортерів); представляння циркових вистав; послуги щодо цифрового зображання (фотографування) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 340810 (заявка m202116729): зв'язки важливі; звязки
*340810 m202116729
Свідоцтво торговельну марку № 246840 (заявка m201620540): ukrainian institute of fashion history
*246840 m201620540
Свідоцтво торговельну марку № 245308 (заявка m201620539)
*245308 m201620539
Свідоцтво торговельну марку № 246841 (заявка m201620541): український інститут історії моди
*246841 m201620541
Свідоцтво торговельну марку № 247965 (заявка m201615918): mediadesant
*247965 m201615918
Свідоцтво торговельну марку № 221463 (заявка m201614833): corestone
*221463 m201614833

Схожі торговельні марки

CORNERSTONE BUILDING BRANDS
Свідоцтво торговельну марку № 196836 (заявка m201321264): cornerstone
*196836 m201321264
Свідоцтво торговельну марку № 72682 (заявка m200511123): cornerstone
*72682 m200511123
CORATONE
Свідоцтво торговельну марку № 32011 (заявка 99082812): prestone
*32011 99082812
Свідоцтво торговельну марку № 166961 (заявка m201201373): skittles crazy cores
*166961 m201201373
Свідоцтво торговельну марку № 130574 (заявка m200911727): cores; kores; корес; корэс
*130574 m200911727
Свідоцтво торговельну марку № 130958 (заявка m200908807): firestone
*130958 m200908807