Свідоцтво на торговельну марку № 246840 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 246840 (заявка m201620540): ukrainian institute of fashion history
(111)
Номер свідоцтва
246840
(210)
Номер заявки
m201620540
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.09.2026
(220)
Дата подання заявки
20.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2018, бюл. № 17/2018
(731)
Заявники

Загорій Катерина Сергіївна;
Вул. Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

Квітка Марія Костянтинівна;
Вул. Жукова, ###, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 (UA)

Климук Людмила Василівна;
Вул. Грушевського, ###, кв. ###, м. Новолинськ, Волинська обл., 45400 (UA)

(732)
Власники

Загорій Катерина Сергіївна;
Вул. Дніпровська набережна, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

Квітка Марія Костянтинівна;
Вул. Жукова, ###, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., 19400 (UA)

Климук Людмила Василівна;
Вул. Грушевського, ###, кв. ###, м. Новолинськ, Волинська обл., 45400 (UA)

(750)
Адреса для листування

Загорій Катерина Сергіївна;
Пров. Рильський, ###, БЦ «Софія», БО «Фонд родини Загорій», м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладнання; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційне інформування і консультування для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; комерційне керування ліцензування товарів і послуг для інших; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; послуги служб працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; навчання в академіях; атестування (освіта); послуги парків атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів, крім рекламних; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля (відпочинку); дресирування тварин; дубльований переклад; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; послуги звіринців (зоопарків); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; послуги казино (азартні ігри); послуги з каліграфії; послуги караоке; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; послуги кіностудій; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); мікрофільмування; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; послуги мюзик-холів; практичне навчання; навчання релігійне (духовне); навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; послуги нічних клубів (розваги); служба новин (послуги репортерів); наймання (прокат) обладнання для стадіонів; забезпечування устаткованням для відпочинку; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; навчання у пансіонах, школах-інтернатах; послуги перекладачів; прокат обладнання для підводного плавання; попереднє замовляння місць на видовища; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; послуги артистів з розважання; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; послуги спортивних таборів; наймання (прокат) стадіонного обладдя; створювання фільмів, крім рекламних роликів; послуги студій записування; субтитрування; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; послуги театральних кас (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі (послуги фоторепортерів); представляння циркових вистав; послуги щодо цифрового зображання (фотографування) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 340810 (заявка m202116729): зв'язки важливі; звязки
*340810 m202116729
Свідоцтво торговельну марку № 245001 (заявка m201625896): corestone
*245001 m201625896
Свідоцтво торговельну марку № 245308 (заявка m201620539)
*245308 m201620539
Свідоцтво торговельну марку № 246841 (заявка m201620541): український інститут історії моди
*246841 m201620541
Свідоцтво торговельну марку № 247965 (заявка m201615918): mediadesant
*247965 m201615918
Свідоцтво торговельну марку № 221463 (заявка m201614833): corestone
*221463 m201614833