Свідоцтво на знак № 152448 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152448 (заявка m201117527): moneta
(111)
Номер свідоцтва
152448
(210)
Номер заявки
m201117527
(151)
Дата реєстрації знака
27.02.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2021
(220)
Дата подання заявки
03.11.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.02.2012, бюл. № 4/2012
(731)
Заявники

Подать Віктор Валентинович;
Вул. Кисельова, 11, м. Донецьк, 83009 (UA)

(732)
Власники

Подать Віктор Валентинович;
Вул. Кисельова, 11, м. Донецьк, 83009 (UA)

(740)
Довірена особа

Щербина Микола Андрійович;
Вул. 40-річчя Перемоги, 33, кв. 32, смт Таїрове, м. Одеса, 65496

(750)
Адреса для листування

Щербина М. А.;
А/с 2, смт Таїрове, м. Одеса, 65496 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Агентства новин (інформаційні агентства); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; посилання повідомин; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки