Заявка на знак № m201116683 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201116683: moneta
(210)
Номер заявки
m201116683
(220)
Дата подання заявки
20.10.2011
(731)
Заявники

Подать Віктор Валентинович (UA)

(740)
Довірена особа

Щербина Микола Андрійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві [посередництво] 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 164101 (заявка m201200577): play24
*164101 m201200577
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152448 (заявка m201117527): moneta
*152448 m201117527

Схожі торговельні марки