Свідоцтво на знак № 64809 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 64809 (заявка m200501762): сейчас; сей час

64809

m200501762

17.07.2006

15.12.2014

18.02.2015

18.02.2025

18.02.2005

17.07.2006, бюл. № 7/2006

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Т. Шамрила, 23, м. Київ, 112, 04112 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Т. Шамрила, 23, м. Київ, 112, 04112 (UA)

Кожарська Ірина Юріївна

Кожарська І. Ю.;
А/С № 83, м. Київ, 04210 (UA)

 

Кл.9:

Аудіовізуальні навчальні засоби; видання електронні (завантажні); електронні, магнітні та оптичні носії інформації с записами; комп'ютерні програми записані 

Кл.16:

Друкована продукція, в тому числі: альбоми, альманахи, атласи, афіші, буклети, газети, журнали (періодичні видання), інформаційні бюлетені, календарі-довідники, каталоги, книги, плакати, проспекти рекламні; канцелярські товари; картонні вироби; кульки, пакети паперові або пластмасові; фотографії 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове оцінювання; допомога у комерційному або промисловому керуванні; економічне прогнозування; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; презентації вистав; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); служба новин; створювання відеофільмів 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо комп'ютерної техніки; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; правничі послуги; прогнозування погоди; промисловий дизайн; розробляння програмного статку комп'ютерів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів