Свідоцтво на торговельну марку № 344682 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 344682 (заявка m202125507): novaspace; nova space
(111)
Номер свідоцтва
344682
(210)
Номер заявки
m202125507
(151)
Дата реєстрації знака
13.03.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.10.2031
(220)
Дата подання заявки
27.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
19.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.03.2024, бюл. № 11/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Внукова Анна Андріївна;
Столичне шосе, 103, корп. 1, 9-й поверх, м. Київ, 03026

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР»;
Вул. Європейська, 57, м. Полтава, 36039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні гаманці завантажні; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; брокерські послуги; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; готування цінової інформації для оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; інвестування капіталу; кліринг фінансовий; котирування біржове; краудфандинг; кредитування під заставу; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги оплати електронним гаманцем; факторингові операції; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансові досліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі. 

Інші торговельні марки цього власника