Свідоцтво на торговельну марку № 344678 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 344678 (заявка m202124180): novaspace; nova space
(111)
Номер свідоцтва
344678
(210)
Номер заявки
m202124180
(151)
Дата реєстрації знака
13.03.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.10.2031
(220)
Дата подання заявки
08.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
04.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.03.2024, бюл. № 11/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Внукова Анна Андріївна;
Вул. Григорія Андрющенка, 4 Б, кв. 14, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР»;
Вул. Європейська, 57, м. Полтава, 36039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні. 

Кл.36:

Брокерські послуги; випускання кредитних карток; дистанційне банківське обслуговування; електронне переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; фінансове консультування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют. 

Кл.42:

Комп'ютерне програмування; консультування щодо інформаційних технологій (IT); проєктування комп'ютерних систем. 

Інші торговельні марки цього власника