Свідоцтво на торговельну марку № 279022 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 279022 (заявка m201929244): novapay
(111)
Номер свідоцтва
279022
(210)
Номер заявки
m201929244
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.10.2029
(220)
Дата подання заявки
29.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 

Кл.36:

Брокерські послуги; випускання кредитних карток; дистанційне банківське обслуговування; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; фінансове інформування; послуги з фінансування; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу 

Кл.42:

Аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; комп'ютерне програмування; розробляння комп'ютерних систем 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки