Свідоцтво на торговельну марку № 237170 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 237170 (заявка m201614774): ukrainian; e-commerce; expert
(111)
Номер свідоцтва
237170
(210)
Номер заявки
m201614774
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.07.2026
(220)
Дата подання заявки
07.07.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2018, бюл. № 2/2018
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ ЕКС»;
Вул. Очаківська, ###, оф. ###, м. Київ, 03151 (UA)

(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ортинська М.Ю.;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аудит підприємницької діяльності; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва. 

Інші торговельні марки цього власника