Свідоцтво на торговельну марку № 58607 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 58607 (заявка 20041011357): медіа дім
(111)
Номер свідоцтва
58607
(210)
Номер заявки
20041011357
(151)
Дата реєстрації знака
16.01.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
14.10.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.10.2014
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
21.10.2024
(220)
Дата подання заявки
21.10.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
16.01.2006, бюл. № 1/2006
(731)
Заявники
(732)
Власники

Княжицький Микола Леонідович;
Вул. Адама Міцкевича, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль М.П.;
А/с 47, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

Коваль М.П.;
А/с 47, м. Київ, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкована продукція; друковані видання; періодичні друковані видання; газети; журнали; інформаційні бюлетені; брошури; буклети; альманахи; афіші; плакати; постери; календарі; бланки, формуляри; записники; рекламні проспекти. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: вивчання ринку; досліджування ринкове; визначання громадської думки; ділове досліджування щодо засобів масової інформації; послуги щодо огляду преси; ділове інформування; агентства комерційного інформування; збирання ділової інформації; допомога у комерційному або промисловому керуванні; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; рекламні агентства; радіорекламування; телевізійне рекламування; реклама поштою; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через засоби масової інформації; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); надавання маркетингових послуг; консалтингові послуги; інформаційна підтримка; консультування та інформування щодо всіх вищезазначених послуг. 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: телевізійне мовлення, кабельне телевізійне мовлення, радіомовлення, агентства новин, послуги інформаційних агентств; послуги мультимедіа (засоби масової інформації); електронне передавання інформації; електронний і мультимедійний зв'язок; консультування та інформування щодо всіх вищезазначених послуг, в тому числі консультування щодо засобів масової інформації. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки