Свідоцтво на торговельну марку № 348540 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348540 (заявка m202208264): львівська ініціатива
(111)
Номер свідоцтва
348540
(210)
Номер заявки
m202208264
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.07.2032
(220)
Дата подання заявки
19.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники

Княжицький Микола Леонідович;
Вул. Адама Міцкевича, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(732)
Власники

Княжицький Микола Леонідович;
Вул. Адама Міцкевича, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Фінько Анастасія Григорівна;
Вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 67, м. Київ, 01024

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРІМЕКС»;
Вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 67, м. Київ, 01024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; архітектурні макети; банкноти; банкноти сувенірні; бланки друковані; блокноти (канцелярські товари); брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; друкарські шрифти; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; журнали (періодичні видання); записники; інформаційні бюлетені; календарі; каталоги; книги; листівки рекламні; літографії; літографічні твори мистецтва; малюнки; матеріали для книжкових оправ; навчальні матеріали (крім апаратів); наклейки (канцелярські товари); офісне приладдя, крім меблів; папки для документів (канцелярські товари); папки для паперів; пастелі (олівці); періодичні видання друковані; печатки; письмове приладдя; письмові інструменти; підручники; плакати; посібники; поштові листівки; прапори паперові; проспекти рекламні; ручки (канцелярське приладдя); ручки перові; таблички паперові або картонні; тканини для книжкових оправ; товари канцелярські; тримачі для документів (канцелярські товари); фотографії (друковані); шрифти друкарські (цифрові і буквові). 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання статистичних даних; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з огляду преси; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; пошук спонсорів; проведення комерційних заходів; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.38:

Забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; передавання електронною поштою; передавання онлайнових вітальних листівок; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання подкастів; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; транслювання засобами бездротового зв'язку. 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; доповнення субтитрів написами, що представляють звуки; досліджування у сфері освіти; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування устаткованням для відпочинку; звукорежисерські послуги для заходів; кінопокази; кінопрокат; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування розважальних заходів; освітні послуги; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; послуги з відеознімання дроном; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з фотознімання дроном; послуги інструкторів (навчання); послуги кіберспорту; послуги кіностудій; послуги мультимедійних бібліотек; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги репортерів; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); представляння музейних експозицій; проведення розважальних заходів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат звукозаписувачів; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування видовищ; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги; створювання музичних творів; створювання подкастів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні. 

Кл.45:

Консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; організовування зустрічей з політиками; організовування релігійних зустрічей; послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з політичного лобіювання; послуги юридичні щодо ліцензій; послуги юристів-правозахисників; правові досліджування; управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших. 

Інші торговельні марки цього власника