Свідоцтво на торговельну марку № 58269 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 58269 (заявка 2004043536): всеукраїнська вечірня газета
(111)
Номер свідоцтва
58269
(210)
Номер заявки
2004043536
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
06.04.2014
(151)
Дата реєстрації знака
16.01.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.04.2014
(220)
Дата подання заявки
05.04.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
16.01.2006, бюл. № 1/2006
(731)
Заявники

Типусяк Микола Іванович;
Вул. Індустріальна, ###, кв. ###, м. Мукачево, 89600 (UA)

(732)
Власники

Княжицький Микола Леонідович;
Вул. Адама Міцкевича, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль М.П.;
А/с 47, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

Коваль М.П.;
А/с 47, м. Київ, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друковані видання періодичні, включаючи газети, журнали; друкарська продукція, включаючи плакати; проспекти рекламні; репродукції графічні; фотографії; графічні друковані роботи; книги. 

Кл.40:

Друкування; друкування літографічне; друкування малюнків; креслеників; друкування офсетне; друкування фотографій; поліграфічні послуги. 

Інші торговельні марки цього власника