Заявка на торговельну марку № m200610856 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200610856: вісник
(210)
Номер заявки
m200610856
(220)
Дата подання заявки
24.07.2006
(731)
Заявники

Княжицький Микола Леонідович;
Вул. Адама Міцкевича, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Бланки; вивіски і таблички паперові або картонні; вимпели паперові; малюнки; малюнки перевідні; об'яви; плакати; прапорці паперові; фотографії 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій, опитувань, PR-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, шоу; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове консультування; ділові довідки; ділове оцінювання; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі друкованих видань і газет; досліджування ділове; імпорт-експорт різноманітних товарів, в тому числі друкованих видань і газет; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; маркетингові послуги; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; публікування рекламних текстів; публікування рекламних оголошень, статей, матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних друкованих видань,; газет,; видань на оптичних і магнітних носіях інформації,; що дозволяє споживачам оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів,; друкованих видань,; видань на оптичних і магнітних носіях інформації та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; фотореклама; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); влаштовування і проводіння презентацій на рекламні або комерційні потреби; всі вищезазначені послуги, які не пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 16 класу, а саме: "альбомів; атласів; альманахів; видань друкованих; відривних календарів; газет; графічних друкованих робіт; графічних зображень; довідників; друкованих видань періодичних; друкованих бізнес-видань; друкованої продукції; журналів; збірників; інформаційно-довідникових видань друкованих; інформаційних бюлетнів; календарів; календарів-довідників; каталогів; книг; коміксів; листівок друкованих; проспектів рекламних; путівників; рекламних друкованих видань; рекламних друкованих матеріалів; фотогазет" 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: відеозв'язок; аудіо-, відео-, конференцзв'язок; агентства новин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); електронна пошта; послуги зв'язку за допомогою електронних засобів інформації; електронний і мультимедійний зв'язок; зв'язок за допомогою оптичних волоконних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо питань зв'язку; інформування щодо телекомунікації; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання апаратури далекого зв'язку (телекомунікації); надавання телекомунікаційних послуг; послуги агентств телефонного інформування; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; супутниковий зв'язок 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавничі послуги (послуги видавництв); видавання журналів і газет; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, форумів, диспутів, лекцій, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій розважальних і дозвільних заходів,; брифінгів для преси,; прийомів,; дискусій,; святкових заходів,; вечірок,; конкурсів,; конкурсів краси,; показів мод,; фестивалів,; концертів,; балів,; ток-шоу,; розважальних шоу,; благодійних акцій,; ювілеїв,; урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування видовищ; готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля (забави, розваги); дозвілля і навчання в клубах; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, виховування, спорту, дозвілля, розваг; караоке-послуги; майстер-класи; монтування відеострічок; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; наймання (прокат) аудіо- і відеоапаратури; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) видовищних декорацій; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги щодо перекладу в режимі реального часу для іноземців; послуги щодо синхронного перекладу; послуги щодо ігор на гроші; послуги студій записування; послуги фотостудій; послуги сценаристів; послуги оркестрів; послуги щодо цифрового зображання; презентації вистав; проводіння культурно-масових, ігрових, музичних, спортивних, громадських, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання відеофільмів; створювання видовищ; телевізійні і радіопередачі спортивні, громадські, інформаційно-освітні і розважальні; телерадіокоментування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: аналізування якості, зручності та практичності у користуванні програмним забезпеченням; аналізування якості; архітектурне консультування; вивчання технічних проектів; випробування матеріалів; дизайнерські послуги; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування в косметології; досліджування в механіці; досліджування в техніці; досліджування в фізиці; досліджування в хімії; геологічне експертування; послуги експертів (експертування); комп'ютерне системне аналізування; комплексне правове супроводжування господарської діяльності; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм; консультування юридичне; перевіряння якості; правниче досліджування; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки