Свідоцтво на знак № 178930

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 178930 (заявка m201220713): ліга:звіт

178930

m201220713

25.11.2013

29.11.2022

29.11.2012

25.11.2013, бюл. № 22/2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Тимофія Шамрила, 23, м. Київ, 04112 (UA)

Кожарська Ірина Юріївна

Кожарська Ірина Юріївна;
А/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

 

Кл.9:

Аудіовізуальні навчальні засоби; видання електронні завантажні; пристрої для відеозаписування; звукозаписові носії; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); носії інформації електронні, магнітні та оптичні з записами баз даних та комп'ютерних програм 

Кл.16:

Видання друкові (друковані); газети; друкарська продукція; журнали (періодичні видання); записники; інформаційні бюлетені; книги; паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; періодичні видання друкові (друковані) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування 

Кл.41:

Влаштовування і проводіння семінарів, конференцій, колоквіумів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; заочні курси; навчання; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; практичне навчання; служба новин 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки