Свідоцтво на знак № 44205

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 44205 (заявка 2003010642): звіт

44205

2003010642

15.10.2004

18.02.2013

27.01.2013

27.01.2023

27.01.2003

15.10.2004, бюл. № 10/2004

Косіченко Ірина Ігорівна;
Просп. 40-річчя Жовтня, буд. 58, кв. 124, м. Київ, 03039 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

АПП "Веполь" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; антикатоди; аудіовізуальні навчальні засоби; батареї для запалювання; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані) (інтегральні) схеми; блоки порівнювання; блокноти-комп'ютери; виводи (електричні); видання електронні (завантажні); вимикачі електричні; вимірювальні давачі; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відеоекрани; пристрої для відеозаписування; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтододавальні пристрої; гальванічні батареї; головні процесові блоки (процесори); голограми; машини для рахування і сортування грошей; джукбокс до комп'ютерів; дискети; диски магнітні; диски оптичні; дисководи (до комп'ютерів); дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; дистанційні переривники; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні етикетки до товарів; електронні налички до товарів; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі електричних ліній; записники електронні; збалансовувальні пристрої; звукові сигнальні пристрої; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інвертори електричні; інтерфейси (до комп'ютерів); пристрої для обробляння інформації; кодові картки магнітні; кодувальники магнітні; блоки пам'яті комп'ютерів; комп'ютери; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютери малі переносні (дорожні); комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); комутаційні електричні апарати; лічильно-аналітичні машини; магнітні носії інформації; мишки комп'ютерні (обладдя для обробляння інформації); монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); носії інформації оптичні; обмежувачі електричні; передавачі електронних сигналів; переривники; плотери; подільники напруги електричні; посилювачі; пульти керування електричні; розпізнавальні картки магнітні; сканери (обладдя для обробляння інформації); суматори; схеми зінтегровані (інтегральні); текстові процесори 

Кл.16:

Альбоми; бланки; брошури; буклети; вдруковники (пристрої для вдруковування) до кредитних карток, неелектричні; вивіски паперові або картонні; видання друковані; відривні календарі; візитки; графічні друковані роботи; графічні зображення; друкована продукція; друкарська продукція; довідники; інформаційні бюлетні; календарі; календарі-довідники; картинки; каталоги; картки; книги; паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; коробки картонні або паперові; наклейки, обгортки, що належать до 16 класу; об'яви; підставки паперові; плакати; проспекти рекламні; реєстри; таблички паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; етикетки, ярлики, що належать до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання та розвідування; ділові довідки; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; надавання консультаційних та маркетингових послуг; наймання (прокат) рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, комп'ютерного обладнання, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах роздрібної торгівлі (універмагах, супермаркетах); допомога покупцям у виборі та придбанні комп'ютерного обладнання у підприємствах роздрібної торгівлі; розміщування в Інтернеті на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів і переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; випускання кредитних (виплатних) карток; вкладання коштів; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; консультування фінансове; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; переказування коштів електронне; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги за дебетовими картками; фінансування 

Кл.37:

Встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; дезінфікування; інформування щодо лагодження; лагодження секретних замків; нищення шкідливих гризунів; нищення шкідників, крім сільськогосподарських; послуги сажотрусів; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; технічне доглядання і лагодження сейфів 

Кл.38:

Наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дошок (телекомунікаційні послуги); зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; посилання повідомин; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо телеконференцій 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринґ; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування програмного статку комп'ютерів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння якості 

Схожі торговельні марки