Свідоцтво на знак № 201128 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201128 (заявка m201504796): infotel
(111)
Номер свідоцтва
201128
(210)
Номер заявки
m201504796
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
06.04.2025
(220)
Дата подання заявки
06.04.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2015, бюл. № 12/2015
(731)
Заявники

Балан Дмитро Дмитрович;
Вул. Тимошенка, 6 А, кв. 66, м. Київ, 04212 (UA)

Ламашевський Богдан Іванович;
Вул. Симиренка, 5 В, кв. 45, м. Київ, 03134 (UA)

Яндюк Євген Віталійович;
Вул. Тростянецька, 121, кв. 105, м. Київ, 02099 (UA)

(732)
Власники

Балан Дмитро Дмитрович;
Вул. Тимошенка, 6 А, кв. 66, м. Київ, 04212 (UA)

Ламашевський Богдан Іванович;
Вул. Симиренка, 5 В, кв. 45, м. Київ, 03134 (UA)

Яндюк Євген Віталійович;
Вул. Тростянецька, 121, кв. 105, м. Київ, 02099 (UA)

(750)
Адреса для листування

Балан Дмитро Дмитрович;
Вул. Тимошенка, 6 А, кв. 66, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо телекомунікаційних послуг; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; комп'ютерне передавання повідомлень і зображень; телевізійне транслювання кабельними мережами; телевізійне транслювання; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; факсимільне передавання; передавання повідомлень; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; радіотелефонний зв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; мобільний зв'язок; послуги щодо посилання (відправляння) SMS-повідомлень; послуги щодо посилання (відправляння) MMS-повідомлень; телеграфні послуги; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги телеконференцзв'язку; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; послуги щодо GPRS-навігації; забезпечування міжнародного роумінгу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 143701 (заявка m201012962): distribution infotel
*143701 m201012962

Схожі торговельні марки