Заявка на знак № m200805616 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200805616: infotravel
(210)
Номер заявки
m200805616
(220)
Дата подання заявки
25.03.2008
(731)
Заявники

Підприємство «Авіс» (UA)

(740)
Довірена особа

Самусевич Людмила Василівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги відповідачів телефонних (для відсутніх абонентів); влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інформування ділове; наймання (прокат) канцелярських машини і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; допомога у комерційному або промисловому керуванні; комплектування штату працівників; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних бази даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; фахове консультування щодо підприємництва; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; прогнозування економічне; допомога у комерційному або промисловому керуванні; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; обробляння тексту; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; комплектування штату працівників; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) автомобілів перегонових; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) вагонів; (перевозіння суднами вантажів; послуги щодо відправляння вантажів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; наймання (орендування) гаражів; доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); експедування вантажів; залізничне перевозіння; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; зберігання (товарів) па складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; наймання (прокат) інвалідних візків; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; пасажирське перевозіння; перевозіння; посередництво у перевозінні: послуги щодо перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння подорожувальників; пілотування; доставляння повідомин; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; влаштовування морських подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво в морському перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги посланців (доставляння повідомин або товарів); наймання (прокат) рефрижераторів; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); наймання (орендування) складів; наймання (орендування) стоянок для транспортних засобів укритих; наймання суден для перевозіння вантажів; послуги таксі; доставляння товарів; зберігання товарів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів; попереднє замовляння транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів пасажирських; туристські агентства (крім попереднього замовляння готелів); посередництво у фрахтуванні; фрахтування суден 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114484 (заявка m200808963): infotravel
*114484 m200808963
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240967 (заявка m201621422): inflottravel
*240967 m201621422
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 207999 (заявка m201401024): inflottravel; travel service; cruise&ferry
*207999 m201401024
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 125321 (заявка m200900799): infotrade; info trade
*125321 m200900799
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 122035 (заявка m200900803): infotrade; info trade
*122035 m200900803
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 201128 (заявка m201504796): infotel
*201128 m201504796
iTravel
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 152319 (заявка m201106072): itravel
*152319 m201106072
itravel