Заявка на знак № m200902582 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200902582: ви бір; вибір
(210)
Номер заявки
m200902582
(220)
Дата подання заявки
12.03.2009
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; наймання [прокат] рекламних матеріалів; наймання [прокат] торговельних автоматів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; поради щодо налагодження і керування справами; послуги відповідачів телефонних для відсутніх абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; представлення продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюдження зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; атестування [освіта]; видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; влаштовування [культурних і навчальних] виставок; влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження; навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; влаштування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштування конкурсів краси; влаштування лотерей; влаштування розваг у таборах відпочинку; влаштування спортивних змагань; влаштування музичних фестивалів; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля [забави, розваги]; дозвілля і навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; забави [дозвілля, розваги]; забезпечування необхідним для гольфу; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткуванням; заочні курси; записування на відеоплівку; звіринці [зоопарки]; знімання мікрофільмів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; каліграфічні послуги; караоке-послуги; кіностудії; монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; мюзик-холи; навчання; навчання в академії; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання моделей для художників; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання [прокат] аудіоапаратури; наймання [прокат] видовищних декорацій; наймання [прокат] відеокамер; наймання [прокат] відеомагнітофонів; наймання [прокат] відеофільмів; наймання [прокат] декорацій видовищних; наймання [прокат] звукозаписувачів; наймання [прокат] кінопроекторів і приладдя; наймання [прокат] кінофільмів [фільми]; наймання [прокат] обладдя для стадіонів; наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання [прокат] підводного споряддя; наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів; наймання [прокат] спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання [прокат] споряддя підводного; наймання [прокат] театральні декорації; наймання [прокат] тенісних кортів; наймання [прокат] фільмів [кінофільми]; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; облаштовування дозвілля; обслуговування казино; обслуговування кінотеатрів; обслуговування клубів здоров'я; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; освіта; пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; планування зустрічей [дозвілля]; планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги бібліотек перемісних; послуги дискотек [сховища звукозаписових дисків]; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги таборів спортивних; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання; практичне навчання; презентації вистав; професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги [дозвілля, забави]; розважання [послуги артистів]; служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання фільмів; субтитрування; театральні вистави; театральні каси [розваги]; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки 

Інші торговельні марки цього власника