Заявка на знак № m201019370 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201019370: iplay
(210)
Номер заявки
m201019370
(220)
Дата подання заявки
13.12.2010
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; Агентства комерційного інформування; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Аукціонний продаж; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове І оцінювання; Досліджування ринкове; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Керування комп'ютерними файлами; Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Наймання [орендування] місця на рекламу; Наймання [прокат] рекламних матеріалів; Наймання [прокат] торговельних автоматів; Наймання рекламного часу на засобах інформування; Оформляння вітрин; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Послуги з порівнювання цін; Послуги з розміщування рекламних матеріалів; Послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; Послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Представлення продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; Публікування рекламних текстів; Радіорекламування; Реклама поштою; Рекламні агентства; Рекламування; Рекламування через комп'ютерну мережу; Розклеювання афіш, об'яв; Розміщування об'яв поза приміщеннями; Розповсюдження зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Сприяння продажеві [посередництво]; Телевізійне рекламування; Упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту продовольчих і непродовольчих товарів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари,; в тому числі: у магазинах оптової та роздрібної торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі,; за допомогою електронних засобів,; наприклад через веб-сайти або шляхом замовляння товарів за телевізійною рекламою; Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 9,; 16 і 28 класів МКТП,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари,; в тому числі: у магазинах оптової та роздрібної торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі,; за допомогою електронних засобів,; наприклад через веб-сайти або шляхом замовляння товарів за телевізійною рекламою; Послуги роздрібних магазинів, підприємств оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, веб-сайтів або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; Послуги роздрібних магазинів, підприємств оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, веб-сайтів або шляхом замовлення товарів 9, 16 і 28 класів МКТП за телевізійною рекламою 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки