Заявка на знак № m201921428 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201921428: ipsell; ip sell
(210)
Номер заявки
m201921428
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович (UA)

(740)
Довірена особа

Кожура Анастасія Павлівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; репродукування документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); поради щодо налагоджування і керування справами; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; послуги служб працевлаштування; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо переліку продовольчих і непродовольчих товарів та рекламної інформації щодо надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати товари і послуги з веб-сторінок в інтернеті,; через каталоги посилкової торгівлі,; а також отримувати необхідну інформацію щодо товарів та послуг; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; рекламної інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати ці об'єкти і заключати договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності,; в тому числі щодо придбання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності; влаштовування ділових зустрічей (офісні роботи) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відкривання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; послуги детективних агентств; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) вогнегасників; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; нічна охорона; перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; опікування домашніми тваринами; послуги щодо особистої охорони; охорона цивільна; повертання загублених речей; арбітражні послуги; послуги крематоріїв; послуги пожежників; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; похоронні послуги; похоронні контори; пошуки зниклих людей; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); розслідування особистого минулого; складання гороскопів; стеження за охоронною сигналізацією; послуги шлюбних агентств 

Інші торговельні марки цього власника