Свідоцтво на торговельну марку № 304840 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304840 (заявка m201921428): ipsell; ip sell
(111)
Номер свідоцтва
304840
(210)
Номер заявки
m201921428
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович;
Вул. Степана Бандери, 62 А, кв. 23, м. Рівне, 33018 (UA)

(732)
Власники

Атаманчук Андрій Геннадійович;
Вул. Степана Бандери, 62 А, кв. 23, м. Рівне, 33018 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кожура Анастасія Павлівна;
А/с В-35, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; репродукування документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); поради щодо налагоджування і керування справами; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; послуги служб працевлаштування; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо переліку продовольчих і непродовольчих товарів та рекламної інформації щодо надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати товари і послуги з веб-сторінок в інтернеті,; через каталоги посилкової торгівлі,; а також отримувати необхідну інформацію щодо товарів та послуг; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; рекламної інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати ці об'єкти і заключати договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності,; в тому числі щодо придбання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності; влаштовування ділових зустрічей (офісні роботи) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відкривання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; послуги детективних агентств; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) вогнегасників; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; нічна охорона; перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; опікування домашніми тваринами; послуги щодо особистої охорони; охорона цивільна; повертання загублених речей; арбітражні послуги; послуги крематоріїв; послуги пожежників; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; похоронні послуги; похоронні контори; пошуки зниклих людей; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); розслідування особистого минулого; складання гороскопів; стеження за охоронною сигналізацією; послуги шлюбних агентств 

Інші торговельні марки цього власника