Заявка на знак № m200902581 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200902581: vybir
(210)
Номер заявки
m200902581
(220)
Дата подання заявки
12.03.2009
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин; викликання по радіо чи по телефону [послуги]; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання чатів [форуми для дискусій] в інтернеті; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надання чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; наймання [прокат] апаратури для посилання повідомин; наймання [прокат] модемів; наймання [прокат] телефонів; наймання [прокат] факсимільної апаратури; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; посилання телеграм; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; послуги голосової пошти; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо електронних оповіщальних дошок [телекомунікаційні послуги]; послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки