Свідоцтво на знак № 127604 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 127604 (заявка m200907234): ipsell
(111)
Номер свідоцтва
127604
(210)
Номер заявки
m200907234
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
20.06.2019
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.06.2019
(220)
Дата подання заявки
19.06.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2010, бюл. № 16/2010
(731)
Заявники

Атаманчук Андрій Геннадійович;
Вул. В. Чорновола, 76 А, м. Рівне, 33028 (UA)

(732)
Власники

Атаманчук Андрій Геннадійович;
Вул. В. Чорновола, 76 А, м. Рівне, 33028 (UA)

(750)
Адреса для листування

Атаманчук Андрій Геннадійович;
А/с 228, м. Рівне, 33028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів у підприємствах роздрібної та оптової торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках інформації щодо переліку продовольчих і непродовольчих товарів та надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати товари і послуги з веб-сторінок в інтернеті,; через каталоги посилкової торгівлі,; а також отримувати необхідну інформацію щодо товарів та послуг; розміщування в одному місці, на користь іншим особам,; асортименту товарів,; а саме: об'єктів права інтелектуальної власності,; ліцензій на об'єкти права інтелектуальної власності тощо,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; влаштовування зустрічей; детективні (розшукові) агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) вогнегасників; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; нічна охорона; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; опікування домашніми тваринами; особиста охорона; охорона цивільна; повертання втрачених речей; послуги арбітрів; послуги крематоріїв; послуги пожежників; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; похорони; похоронні контори; пошуки зниклих людей; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); розслідування особистого минулого; складання гороскопів; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування; шлюбні агентства 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки