Свідоцтво на торговельну марку № 207430 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 207430 (заявка m201407789): admins
(111)
Номер свідоцтва
207430
(210)
Номер заявки
m201407789
(151)
Дата реєстрації знака
12.01.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.06.2024
(220)
Дата подання заявки
04.06.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.01.2016, бюл. № 1/2016
(731)
Заявники

Корнев Олександр Сергійович;
Проїзд Ново-Приміський, ###, м. Харків, 61090 (UA)

(732)
Власники

Корнев Олександр Сергійович;
Проїзд Ново-Приміський, ###, м. Харків, 61090 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Владимирова Наталія Володимирівна;
Представник за довіреністю

(750)
Адреса для листування

«PRIMA VERITAS», Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; перезаправляння барвильних картриджів; прасування білизни; брукування доріг; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будівельні роботи в суднобудуванні; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; наймання (прокат) бульдозерів; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); лагодження взуття; фарбування і лагодження вивісок; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; встановлювання дверей і вікон; вулканізування шин (лагодження); лагодження годинників; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; лагодження секретних замків; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; лагодження дощових зонтів; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; лагодження і технічне доглядання кінопроекторів; клепання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; консультування щодо будівництва; чищення і лагодження котлів парових; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); встановлювання кухонного устатковання; підводне лагодження; ладнання (штопання, латання) одягу; лакування; лискування транспортних засобів; технічне доглядання і лагодження літаків; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; доглядання меблів; лагодження меблів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; реставрування музичних інструментів; мулярство; мурування; наймання (прокат) дренажних насосів; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; нищення шкідливих гризунів; нищення шкідників, крім сільськогосподарських; оббивання меблів; лагодження оббивки меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); лагодження одягу; чищення одягу; чищення оздобленої білизни; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; очищання будівель (всередині); технічне доглядання і лагодження пальників; лагодження парасольок; встановлювання і лагодження печей; підводне споруджування; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; поновлювання одягу; будування портів; послуги сажотрусів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування одягу парою; прибирання вулиць; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; усування завад в електричному устаткованні; реставрування творів мистецтва; риштування (встановлювання риштовання); розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; технічне доглядання і лагодження сейфів; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; сухе чищення; встановлювання і лагодження телефонів; теслярські послуги; технічне доглядання транспортних засобів; технічне обслуговування басейнів; тинькування; лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; фарбування будівель всередині і зовні; лагодження фотоапаратів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; чищення і лагодження хутра; наймання (прокат) чистильних машин; чищення вікон; чищення пемзою; чищення піском; чищення і лагодження вичиненої шкіри (ременю); шпалерні роботи. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 312708 (заявка m202004949): admins
*312708 m202004949
Свідоцтво торговельну марку № 164920 (заявка m201114955): shop-admin
*164920 m201114955
Свідоцтво торговельну марку № 81723 (заявка m200710173): sys admin
*81723 m200710173
Свідоцтво торговельну марку № 30756 (заявка 2000052233): taos the sys admin company
*30756 2000052233
PENETRON ADMIX
Свідоцтво торговельну марку № 119960 (заявка m200714525): slurry admix
*119960 m200714525
Свідоцтво торговельну марку № 83889 (заявка m200610979): admix plus
*83889 m200610979
Свідоцтво торговельну марку № 68215 (заявка m200502894): slurry admix; адміх
*68215 m200502894