Заявка на торговельну марку № m201320850 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201320850: web. cre. dit!; webcredit
(210)
Номер заявки
m201320850
(220)
Дата подання заявки
12.11.2013
(731)
Заявники

Чердак Олександр Володимирович;
Вул. Чернігівська, ###, м. Харків, 61016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; брокерські послуги на фондовому ринку; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; експертування податкове; електронне переказування коштів; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла (квартир); наймання (орендування) на виплат (в кредит); наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетовими картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги фахівців із страхування; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); послуги щодо опікунства; послуги щодо пенсійних виплат; страхове посередництво; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225975 (заявка m201627541): pip; рір
*225975 m201627541
Свідоцтво торговельну марку № 183869 (заявка m201320851): smar t.w.m.; twm
*183869 m201320851
Свідоцтво торговельну марку № 183868 (заявка m201320849): аллпаы
*183868 m201320849
Свідоцтво торговельну марку № 225951 (заявка m201625547): dpay
*225951 m201625547
Свідоцтво торговельну марку № 162554 (заявка m201210116): horses
*162554 m201210116
Свідоцтво торговельну марку № 136397 (заявка m201020586): obmenka
*136397 m201020586